ကမၻာပ်က္သည္အထိရွိေနမည့္ဘဏ္

အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ ဆြစ္ဇာလန္စေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဘဏ္မ်ားသည္ အာမခံ မည္မွ်ေပးေပး ကမၻာပ်က္ပါကအတူတူလုိက္ပ်က္ရမည့္ ဘဏ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဒါနဘဏ္တို္က္၌ အပ္ထားေသာကုသိုလ္ဥစၥာမ်ားကား ကမၻာ ပ်က္ေသာ္လည္း မပ်က္ေပ။ သံသရာတေလွ်ာက္ ကုသိုလ္ျပဳထားသူေနာက္သို႕ တေကာက္ေကာက္လိုက္၍ ေကာင္က်ိဳးေပးေနမည္သာျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္သည္ အသက္ ႏွစ္ဆယ္အရြယ္ စာသင္သားဘ၀က ၀က္သားဟင္း တခြက္ကို စာသင္သားတစ္ပါးအားလွဴဒါန္းၿပီး ဒါနဘဏ္တိုက္၌ ကုသိုလ္ဥစၥာမ်ားကို အပ္ႏွံခဲ့သည္။ ထိုကုသိုလ္ဥစၥာမ်ားသည္ ယခု အသက္ ၄၇ ႏွစ္တုိင္ေအာင္သံုး၍ မကုန္ေတာ့ေပ။ ၁၃၇၃ခုႏွစ္ သၾကၤန္တြင္းတရားစခန္း၌ ေယာဂီ သံုးေထာင့္တစ္ရာေက်ာ္ ၀င္ေရာက္အားထုတ္ခဲ့သည္။ ထုိေယာဂီမ်ားအတြက္ခုႏွစ္ရက္စာ အရုဏ္ဆြမ္း၊ ေန႕ဆြမ္းမ်ားကို အလွဴမခံဘဲ သူ႕အလုိလိုလာလွဴၾကသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ဆူနာမီ ေရလွိဳင္းမ်ား၀င္ေရာက္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ၿမိဳ႕ကြယ္ေပ်ာက္ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ မလွဴရ မတန္းရေသးေသာ ဥစၥာစည္းစိမ္ တုိက္တာၿခံေျမအားလံုးေရလွဳိင္းေတြထဲ ပါသြားခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား ျပဳထားသည့္ကုသိုလ္ဥစၥာမ်ားသည္ကား မပ်က္မစီး ထာ၀ရတည္ၿမဲလွ်က္ ရွိသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သံဃာမ်ားကိုဆြမ္းေလာင္းလွဴျခင္းျဖင့္ စိတ္ခ်ရဆံုး ဒါနဘဏ္တိုက္၌ ကုသိုလ္ဥစၥာမ်ားကိုအပ္ႏွံသင့္ၾက ေပသည္။

ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န(ေရႊျပည္သာ) --

Monday, June 27, 2016

သဒၶမၼပါလ စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုးဆြမ္းေလာင္းအသင္း (၇)နွစ္ျပည္႔ သံဃာေတာ္အပါး(၁၅၀၀)ဆြမ္းေလာင္းလွဴပြဲအတြက္ ဒံေပါက္ပြဲ(၁၅၀၀) အလွဴရွင္မ်ားမွတ္တမ္း

သဒၶမၼပါလ စစ္ကို္င္းေတာင္ရိုး ဆြမ္းေလာင္းအသင္း
မဂၤလာပါရွင္-
သဒၶမၼပါလ စစ္ကို္င္းေတာင္ရိုး ဆြမ္းေလာင္းအသင္း (၇) နွစ္ျပည္႔ နွစ္ပတ္လည္ဆြမ္းေလာင္းလွဴပြဲတြင္ သံဃာေတာ္အပါး (၁၅၀၀) အား တစ္ပြဲလ်ွင္ (၃၀၀၀ က်ပ္) ျဖင္႔ ခ်န္ပီယံဒံေပါက္ ပြဲ (၁၅၀၀) ေလာင္းလွဴနိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ားမွ ေစတနာသဒၶါတရားထက္သန္စြာျဖင္႔ ပါ၀င္လွဴဒါန္း ကုသိုလ္ယူသြားၾကပါတယ္ရွင္။
သာဓု..သာဓု..သာဓု...
(ဒံေပါက္(၁၅၀၀ ပြဲ) အတြက္ အလွဴရွင္မ်ား ျပည္႔စံုသြားပါျပီရွင္။)
ျမန္မာျပည္မွအလွဴရွင္မ်ား
××××××××××××××××
(၁)ဦးမင္းေအာင္လႈိင္+ေဒၚၾကဴၾကဴလွ မိသားစု - ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာ ၁၀၀ပါးအလွဴ)
(၂)သီရိပ်ံခ်ီဦးသိန္းေဆြ+ေဒၚျမသိဂၤ ီ မိသားစု - ၉၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာ ၃၀၀ ပါးအလွဴ)
(၃)ကိုဖြယ္ + မသီရိ ၊သမီးေလး- ဧကရီ+ ေမပိုးေလး မိသားစု- ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာ ၁၀၀ပါးအလွဴ)
(၄)ကိုေအာင္ျပည့္စံု+မမ်ိဳးရတနာထိုက္ - ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာ ၁၀၀ပါးအလွဴ)
(၅)ကိုမ်ိဳးႀကီးပန္းပ်ိဳးသူ+ မလင္းလင္း မိသားစု - ၉၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာ ၃၀ပါးအလွဴ)
(၆)ကိုရန္ႏိုင္ခ်စ္+မယုမြန္ဝင္းေဇာ္ မိသားစု - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာ ၁၀ပါးအလွဴ)
(၇)ကိုထြန္းႏိုင္ဦး + မေကႏြယ္ခင္ မိသားစု (ရန္ကုန္)
- ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာ ၁၀ပါးအလွဴ)
(၈)ကိုေအာင္ေစမင္း +မသင္းလဲ့ရီေမာင္ - ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာ ၅၀ပါးအလွဴ)
(၉)ကိုေအာင္+မျမင့္ျမင့္သန္း မိသားစု(မႏၲေလး) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာ ၁၀ပါးအလွဴ) (U Kaw)
(၁၀)ဦးလွသိန္း+ေဒၚၾကဴ မိသားစု - ၁၅,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာ ၅ ပါးအလွဴ)
(၁၁).ဦးလွတိုး ၊ ေဒၚသက္သက္ဦး၊ သမီးမလြင္ေမသက္၊ သားေမာင္လင္းထြဠ္ မိသားစု - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာ ၁၀ပါးအလွဴ)
(၁၂)မယုယု၀င္း (သန္႔ေတာ္၀င္အထည္ေရာင္း၀ယ္ေရး~အမရပူရၿမိဳ႕)- ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာ ၁၀ပါးအလွဴ)
(၁၃)ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ + မထြန္းေနျခည္စိုး
သမီးေလး- လင္းျမတ္ေနျခည္ (၁ နွစ္) ျပည့္အလွဴ - ၄၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာ ၁၅ပါးအလွဴ)
(၁၄) ဦးတြတ္ ေဒၚသန္းသန္းေဌးမိသားစု- ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာ ၁၀ပါးအလွဴ)
-သံဃာေတာ္(၁၀)ပါး အတြက္ အလွဴေငြ (၃၀,၀၀၀)က်ပ္ (U Kaw)
(၁၅)ကိုညီညီ-မမိုးေ၀မိသားစု - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာ ၁၀ပါးအလွဴ)
Moe Wai
(၁၆)ကိုေအာင္ၿဖိဳးသန္႔+မႏွင္းေဟမာ သမီးပိုးႏွင္းသန္႔
မိသားစု(USA) - ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာ ၅၀ပါး အလွဴ )
(၁၇)Mr & Mrs Argus Ang Wei Kwang မိသားစု- ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာ ၁၀ပါးအလွဴ)
(၁၈)ကိုရဲ၀င္းနိုင္ + မဟန္စုယဥ္ (USA) - ၉၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာ ၃၀ပါးအလွဴ)
(၁၉)ဦးလွၾကည္+ ေဒၚေအးေအးႏြဲ႕ သမီးေသာ္ဇင္မိုး မိသားစု- ၁၅,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာ ၅ ပါးအလွဴ)
(၂၀) မဇင္ျမတ္စိုး (ဂ်ပန္) -၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ပါးအလွဴ)
(၂၁)ဦးေနထြန္းမင္း +ေဒၚခင္ခင္ေလး မိသားစု - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ပါးအလွဴ)
(၂၂) ကိုေက်ာ္စြာဟိန္း+မယဥ္ေအးေအးေမႊးမိသားစု - ၉၀,၀၀၀ က်ပ္ ( သံဃာေတာ္ ၃၀ပါး )
(၂၃)လေရာင္ေလးမိသားစု ( ဂ်ပန္) -၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ပါးအလွဴ)
(၂၄)မ၀တ္ရည္လိွဳင္ - ၄၅,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၅ ပါးအလွဴ) Ma Latt
(၂၅)Chen Mei Chu & Wang Huei Man(Taiwan) -၉၀,၀၀၀ က်ပ္
(သံဃာေတာ္အပါး ၃၀ အလွဴ)
(၂၆) Ma Swe Swe Myint,$ Ma Khin Sabai (စကၤာပူ)- ( ၃သိန္း) က်ပ္
(သံဃာေတာ္အပါး ၁၀၀ အလွဴ) Swe Swe Myint
(၂၇)မငုဇာခိုင္ (စကၤာပူ)- ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ပါးအလွဴ) Ngu Zar Khine
(၂၈)ဦး၀င္းေဌး + ေဒၚခင္ျမေဆြ ၊သား- Dr.ထိန္၀င္း မိသားစု - ၁၅,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၅ ပါးအလွဴ) Htein Win
(၂၉)ေဒၚျမျမေဌး ၊ သမီး- Dr.နွင္းေအးယဥ္ - - ၁၅,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၅ ပါးအလွဴ) Hnin Aye Yin
(၃၀)ကိုမ်ိဳးသြင္ +မေစာျမသႏၱာ၀င္း - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ပါးအလွဴ) Thandar Win
(၃၁) ဦးစိုင္းေက်ာ္စိုးမ်ိဳး + ေဒၚေအးေအးခိုင္
သမီး မခိုင္ဇင္သက္ ၊ သား ေမာင္အုပ္စိုးခန့္ မိသားစု - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ပါးအလွဴ) Phyo Wai
(၃၂)မိဘမ်ားကို အမွဴးထား၍ ကိုေအာင္မင္းဦး (UK) - ၉၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၃၀ပါးအလွဴ) Aung Min Oo
(၃၃)နွစ္ဖက္မိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ ကိုနန္း + မမြန္ မိသားစု- ၁၂၃,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၃၁ပါးအလွဴ) Mon Yee
(၃၄)Dr.ျမတ္ဥာဏ္+ ေဒၚ၀ါ၀ါခိုင္မင္း မိသားစု - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ပါးအလွဴ)
(၃၅)ကိုလွသနး္မိုး + မေစာသြယ္ေအး (စကၤာပူ) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(သံဃာေတာ္ ၁၀ပါးအလွဴ) Saw Thwe Aye
(၃၆)Steven & Amy (Singapore) - ၆၀,၀၀၀ က်ပ္
(သံဃာေတာ္ ၂၀ပါးအလွဴ)
(၃၇)ကိုဟိန္းထက္ေအာင္+မဝင္းမာထြန္း(စကၤာပူ) - ၃၀,၀၀၀က်ပ္
(သံဃာေတာ္ ၁၀ပါးအလွဴ) Win Moetain
(၃၈)ေဒါက္တာသီတာညြန္႔သန္း (တြဲဖက္ပါေမာကၡ ရူပေဗဒဌာန စစ္ကိုင္းတကၠသိုလ္) - ၉၀၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္အပါး ၃၀ အလွဴ) (U Kaw)
(၃၉)ဦးကိုကိုေထြး +ေဒၚေအးေအးသန္း မိသားစု
(ေတာ္ဝင္မိသားစုကုမၸဏီ) - ၁၈၆,၀၀၀ က်ပ္(သံဃာေတာ္အပါး ၆၂ပါး အလွဴ)
======================================
ျမန္မာျပည္မွ သံဃာေတာ္ ( ၁၃၁၃ ပါး )အတြက္ အလွဴ
======================================
စကၤာပူမွအလွဴရွင္မ်ား
××××××××××××××
(၁)ကိုေဇာ္၀င္းထြဋ္ + မနွင္းယုယု၀ငး္ သမီးေလး -မေအးခ်မ္းပြင့္ျဖဴ မိသားစု (စကၤာပူ) - ၄၈,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၆ပါးအလွဴ)
(၂) မရီရီၿမိဳင္(စကၤာပူ) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ပါးအလွဴ)
(၃)မမင္းမင္းခိုင္(စကၤာပူ) - ၄၅,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၅ပါးအလွဴ)
(၄)ကိုမ်ိဳးဦး+မခိုင္ခင္ဝင္း သမီးေလး ခ်ိဳသာၾကည္သန္႔ မိသားစု (စကၤာပူ ) - ၅၄,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၈ပါးအလွဴ)
(၅)မေအးေအးဆန္း(စကၤာပူ) - ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၅၀ပါးအလွဴ)
(၆) ကိုဇြဲျပည့္ၿဖိဳး + မအိအိခိုင္ (စကၤာပူ) - ၉၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၃၀ပါးအလွဴ)
(၇)ကိုၾကည္ေဇာ္သက္ +မ႐ႊန္းလဲ႔ေမ (စကၤာပူ) -၅၄,၀၀၀ က်ပ္
(သံဃာေတာ္ ၁၈ပါးအလွဴ)
======================================
စကၤာပူ မွ သံဃာေတာ္အပါး (၁၅၇ ပါး) အတြက္
======================================
ထိုင္ဝမ္မွအလွဴရွင္မ်ား-
××××××××××××××
(၁)ကိုမ်ိဳးေအာင္+မအိေဆြျမင့္ သားေမာင္ေကာင္းထက္ႏုိင္ သမီးမယြန္းေ႐ႊရည္ မိသားစု(ထိုင္ဝမ္) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ပါးအလွဴ)
(၂)ကိုေအးေမာင္+မေဆြေဆြဝင္း သမီး ခ်ိဳၿပံဳး ဘိုမ မိသားစု (ထိုင္ဝမ္) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ပါးအလွဴ)
(၃)ကိုေအာင္ေက်ာ္စိုး + မေကသြယ္၀င္း၊သား- ေမာင္ေအာင္ဟိန္းသန္႔ မိသားစု- ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ပါးအလွဴ)
=====================================
ထိုင္၀မ္ မွ သံဃာေတာ္အပါး (၃၀ ) အတြက္
=====================================
Ps.ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းထားပါေသာ္လည္း အလွဴရွင္စာရင္းတြင္ အမည္မပါ၀င္ေသးပါက ဆက္သြယ္ေျပာၾကားေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္ရွင္။
ေက်းဇူးတင္စြာျဖင္႔-
၀ါ၀ါခိုင္မင္း (Ph- 09402777916)

မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္၊ပုလဲျမိဳ႕သစ္ လြယ္ကန္သီလရွင္ေက်ာင္း ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ားစာရင္း နွင္႔ အလွဴရွင္မ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္းဇူလိုင္လအတြက္ ေန႔ဆြမး္အလွဴ ရွင္ မရွိေသးေသာေန႔မ်ား
××××××××××××××××××××××××××××
(၂၀)(၂၄)(၂၅) (၂၇) (၂၈) (၂၉) ( ၃၀)
××××××××××××××××
မဂၤလာပါရွင္... _/\_ _/\_ _/\_
မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္၊ ပုလဲျမိဳ႕သစ္ ၊လြယ္ကန္ေနလေရာင္ျခည္ သီလရွင္ေက်ာင္းတြင္ မိဘမဲ႔ကေလးမ်ားနွင္႔
သီလရွင္ဆရာေလး အပါး (၁၃၀ ေက်ာ္) သီတင္းသံုးေနထိုင္လ်ွက္ရိွျပီး ဆရာေလးမ်ား၏ (အရုဏ္ဆြမ္း+ ေန႔ဆြမ္းအလွဴ ) အတြက္ ေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ားအေနနွင္႔ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္း ကုသိုလ္ယူနိုင္ၾကေစရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္ရွင္။
လြယ္ကန္သီလရွင္ေက်ာင္းတြင္ အေ၀းမွလာေရာက္ ေနထိုင္သီတင္းသံုးၾကသည္႔ သီလရွင္ဆရာေလးမ်ား တိုးလာပါေသာေၾကာင္႔ မူလသတ္မွတ္ထားေသာ အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ ေငြ (၁၅,၀၀၀ က်ပ္ကို ၃၀,၀၀၀ က်ပ္) တိုးျမွင္႔ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းနွင္႔ လစဥ္အလွဴရွင္မ်ားအေနနွင္႔ မိမိတို႔ အဆင္ေျပသလို ဆက္လက္လွဴဒါန္းနိုင္ၾကပါေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင္႔ အသိေပးလိုက္ရပါတယ္ရွင္။
××××××××××××××××××××××××××××××
ဂ်ဴလိုင္လ အလွဴရွင္မွတ္တမ္း
×××××××××××××××××××
❖ ၁။ (၁.၇.၂၀၁၆) ေသာၾကာေန႔႔
၁။ David Tan+Daisy Aye - ၁၅,၀၀၀က်ပ္
(အရုဏ္ဆြမ္းလစဥ္ ၁ရက္ေန႔တိုင္း)
(ဆရာထိန္ မွ ဆရာေလးထံ 2016 Decအထိလႊဲျပီး )
- ၂။ ကိုေနလင္း + မသီတာ ၊သား- ဒန္နီယယ္မိသားစု (စကၤာပူ) - ၁၅,၀၀၀က်ပ္ (အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ)
(Nov 2015 - Oct 2016ထိလႊဲျပီး) (Ko Nay Lynn - Phyo)
၃။ Boilermaster မိသားစုေကာင္းမႈ - ၅၀၀၀၀ က်ပ္
(လစဥ္(၁)ရက္ေန႔တိုင္း ေန႔ဆြမ္းအလွဴ) (ကိုငယ္ေလး)
(April 2016 – June 2016 အထိလက္ခံရရွိၿပီး)
❖ ၂။ (၂.၇.၂၀၁၆) စေနေန႔႔
၁။ ကိုေက်ာ္နုိင္ေဆြ+မယုယုစံ ၊သမီး- အိၿႏၵာဖူးငုံ၊ စႏၵီဖူးငုံ မိသားစု - ၁၅,၀၀၀ က်ပ္
(2015 July- 2016 June အထိလႊဲျပီး)
၂။ ကို၀င္းထြန္းလတ္ + မျမင့္မာလာစမ္း သား လင္းေ၀ယံေအာင္၊ သမီး ေခတ္၀သန္သာ မိသားစု (စကၤာပူ) - ၃၀၀၀၀က်ပ္ (လစဥ္ ၄ရက္ေန႔) (အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ ) (Phyo)
၃။မေအးျမၾကဴ ေမြးေန.အလႉ - ၅၀,၀၀၀က်ပ္(ေန႔ဆြမ္းအလွဴ )(DNWWM)
❖ ၃။ (၃.၇.၂၀၁၆) တနဂၤေႏြေန႔
၁။ မအိမြန္မြန္ (စကၤာပူ) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (လစဥ္ ၃ ရက္ေန႔အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ ) (Ma Ei Mon Mon - Phyo)
(နို၀င္ဘာလမွစတင္၍ အရုဏ္ ၃၀,၀၀၀ က်ပ္တိုးျမွင့္လွဴ ဒါန္းသြားပါသည္ရွင္)
၂။ မခိုင္ဇင္၀င္း ၊မၾကည္ျမတ္မိုး ၊ မမ်ိဳးမာလာျမင္႔ ၊မသိဂီၤ၀င္း ၊ မအိခိုင္ေဇာ္ျမင္႔ (စကၤာပူ) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (ေန႔ဆြမး္အလွဴ) (Feb 2016 - Jun 2016 ထိလႊဲ ျပီး) (Ma Khaing Zin Win - Phyo)
❖ ၄။ (၄.၇.၂၀၁၆) တနလၤာေန႔႔
၁။ ကြယ္လြန္သူ အဘိုး၊အဘြား၊အေဖ တို႔ကို ရည္စူး၍ မခင္စႏၵီေဆြ (စကၤာပူ) ႏွင့္ မိသားစု ေကာင္းမွဳ - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (လစဥ္ပထမပတ္တနလၤာေန႔အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ )
(Ma Khin Sandi Swe - Phyo)
၂။ ဦးသိန္းေအာင္ + ေဒၚစန္းစန္းၿမင့္ မိသားစု ေကာင္းမႈ -၅၀,၀၀၀က်ပ္
(လစဥ္ပထမပတ္ တစ္လျခားတခါ လွဴပါမည္။) (ေန႔ဆြမ္းအလွဴ) (Phyo)
❖ ၅။ (၅.၇.၂၀၁၆) အဂၤါေန႔႔
၁။ ကိုမင္းေကၽာ္သူ+မသက္ရည္ရည္ထက္ သမီးမာန္ျမင့္မိုရ္ မိသားစု (ဂၽပန္) -
၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (လစဥ္ ၅ ရက္ေန႔) (အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ ) (DZMS)
၂။ ေျမးေလး ေကာင္းဆက္ေသာ္ ၄ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔အတြက္
ဖြားဖြားေဒၚတင္တင္ေဌးကုသိုလ္၅၀,၀၀၀က်ပ္
(ေန႔ဆြမ္းအလွဴ) (DZMS)
❖ ၆။ (၆.၇.၂၀၁၆) ဗုဒၶဟူးေန႔႔
၁။ ခ်ိဳေမလြင္ (၃၅)ျပည့္ေမြးေန႔အလွဴ - ၁၀၀,၀၀၀က်ပ္
(တေန႔တာအလွဴ) (Phyo)
❖ ၇။ (၇.၇.၂၀၁၆) ၾကာသပေတေန႔
၁။ Candour Tree Co.,Ltd (Singapore) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (လစဥ္ ၇ရက္ေန ့အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ ရွင္) (၇.၁၁.၂၀၁၅ မွစလွဴ ) (Ma Ei Mon Mon - Phyo)
၂။ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီးဦးခင္ေမာင္ပြား(ေကာလင္း) ၅ႏွစ္ျပည့္အားရည္စူး၍ သမီး ခင္ မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ေမာင္ႏွမေျမးျမစ္တစ္စု ေကာင္းမူ - ၅၀,၀၀၀က်ပ္
(ေန႔ဆြမ္းအလွဴ) (DZMS)
၃။ ကိုေတဇာ + မမိုးဇာ - ၅၀,၀၀၀က်ပ္
(လစဥ္ ၇ရက္ေန႔ - ေရမီးအလွဴ) (DNWWM)
(Jul 16 to Jul 17 တႏွစ္စာမမ၀ါဆီလႊဲပါမည္)
❖ ၈။ (၈.၇.၂၀၁၆) ေသာၾကာေန႔
၁။ ဦးသိန္းထြန္းေအာင္+ေဒၚသီသီ(Yuriko) သမီးမအိျႏၵာေအာင္(Natsumi) မလမင္းအိျႏၵာေအာင္(Ayumi) Bright Wing ကုမၸဏီ မိသားစုမွသမီးႀကီးမအိျႏၵာေအာင္(Natsumi)ေမြးေန႔အလွဴ - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ ) (DZMS)
၂။ ကိုအံ႔ထူးနိုင္+မနွင္းယုလြင္ (စကၤာပူ) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (ေန႔ဆြမ္းအလွဴ )
(လစဥ္ ၈ ရက္ေန႔) (Ma Hnin Yu Lwin - Phyo)
❖ ၉။ (၉.၇.၂၀၁၆) စေနေန႔႔
၁။ ကိုျမတ္ထြန္းမ်ဳိး+မအိအိခ်ဳိ (စကၤာပူ) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (လစဥ္ ၉ ရက္ေန႔)
(Jan 2016 မွစ၍ လစဥ္၃၀,၀၀၀ က်ပ္ အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ ) (Ma Ei Cho - Phyo)
၂။ ကိုေက်ာ္ခိုင္၀င္း + မအိအိေထြး - ၅၀,၀၀၀က်ပ္
(ေန႔ဆြမ္းအလွဴ) (ဆရာေလး)
❖ ၁၀။ (၁၀.၇.၂၀၁၆) တနဂၤေႏြေန႔
၁။ ကိုေအာင္ေဇာ္မင္းသြင္+မတင္ေအးဇင္ မိသားစု(စကၤာပူ) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(လစဥ္ တနဂၤေႏြ - အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ ) (May 2016 - Oct 2016 ေၿခာက္လစာ S$210 လႊဲၿပီး)
(Ma Tin Aye Zin - Phyo)
၂။ ဦးေအာင္+ေဒၚစန္းျမင့္ မိသားစု - ၁၅,၀၀၀ က်ပ္ (အာရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ ) (လစဥ္) (Aug 2015-July 2016ထိလႊဲျပီး)(DNWWM)
၃။ ဦးစိုးေဌး ေဒၚခင္ခင္ဝင္း သိဂႌၤဥယ်ာဥ္မိသားစု (သာဂရၿမိဳ႕) - ၅၀,၀၀၀က်ပ္
(လစဥ္ - ေန႔ဆြမ္းအလွဴ) (EiSwe)
❖ ၁၁။ (၁၁.၇.၂၀၁၆) တနလၤာေန႔႔
၁။ ကိုမင္းသန္းထိုက္ေအာင္ + မျဖိဳးျဖိဳးအိ ၊ သား - မင္းေကာင္းဆက္ေနာင္ မိသားစု (စကၤာပူ) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (လစဥ္ ၁၁ ရက္ေန႔ - ရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ )
(Jun 2016 မွ Dec 2016 ထိ ၇လစာကို ၿဖိဳးထံသို ့လႊဲၿပီး) (Ma Phyo Phyo Ei - Phyo)
၂။ ကိုေက်ာ္သူရ + မတင္ဇာလွိဳင္ မိသားစု(စကၤာပူ) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(လစဥ္၁၁ ရက္ေန႔) (Jan 2016 မွစတင္ျပီး လစဥ္ အရုဏ္၃၀,၀၀၀ က်ပ္ လွဴပါမည္) (Ma Ei Mon Mon - Phyo)
၃။ေဒၚသင္းသင္းဝမ္ အားအမွဴ းထား၍ ေဟမာျမတ္ခိုင္ အလွဴ - 50,000က်ပ္ (ေန႔ဆြမ္းအလွဴ )
❖ ၁၂။ (၁၂.၇.၂၀၁၆) အဂၤါေန႔႔
၁။ကိုေအာင္မင္းထက္ + မေစာသြယ္ေမႊး (သား) ေမာင္ဘုန္းမင္းျမတ္ (၂) လျပည္႔ ေမြးေန႔ အာရံုဆြမ္း အလွဴ - ၃၀၀၀၀က်ပ္ (အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ )
၂။ မစႏၵာေအး ေမြးေန႔အလွဴ - ၅၀,၀၀၀က်ပ္(ေန႔ဆြမ္းအလွဴ ) (DNWWM)
❖ ၁၃။ (၁၃.၇.၂၀၁၆) ဗုဒၶဟူးေန႔႔
၁။ ေစတနာရွင္ဓမၼသူငယ္ခ်င္းတစ္စု - ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
(လစဥ္တေန႔တာအလွဴ ) (Ma Hnin Yu Hlaing - Phyo)
❖ ၁၄။ (၁၄.၇.၂၀၁၆) ၾကာသပေတေန႔
၁။ ဦးမင္းေအာင္လိွဳင္ + ေဒၚၾကဴၾကဴလွ မိသားစု(ရန္ကုန္) - ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
(အရုဏ္ဆြမ္း+ေန႔ဆြမ္းအလွဴ +အေအးအလွဴ ) (လစဥ္ ၂ရက္လွဴ ဒါန္းပါမည္) (Ma Khin Thiri Thet Swe - DNWWM)
❖ ၁၅။ (၁၅.၇.၂၀၁၆) ေသာၾကာေန႔
၁။ ကိုရဲသူေမာ္+မသြယ္ဇင္မ်ိဳး (စကၤာပူ) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ )
(လစဥ္ေသာၾကာေန႔) (Ma Thwe Zin Myo - Phyo)
၂။ကိုေနလင္းေအာင္( Senior Staff Nurse, Singapore)- ၅၀,၀၀၀ က်ပ္(PTDH) Nay Linn Aung
၃။ ကိုၿပည့္စံုေထြး + မမာမာ၀င္းေဆြ ၊ သမီး- ၿပည့္ထက္မွ ုးကို ၊ ကလ်ာၿပည့္ေရႊရည္မိသားစု - ၅၀၀၀က်ပ္
(ေရမီးအလွဴ) (Phyo) (June 2016 - May 2017 အထိ လစဥ္ ၁၅ ရက္ေန ့တိုင္း တစ္ႏွစ္စာ အလွဴ ေငြ ၆၀,၀၀၀ က်ပ္ လက္ခံရရွိၿပီး)
❖ ၁၆။ (၁၆.၇.၂၀၁၆) စေနေန႔
၁။ ကိုဖြယ္ + မသီရိ ၊ သမီးေလး- ဧကရီ + ေမပိုးေလး မိသားစု - ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
(အရုဏ္+ေန႔ဆြမ္းအလွဴ +အေအးအလွဴ ) (လစဥ္ ၂ ရက္လွဴဒါန္းပါမည္။) (Ma Khin Thiri Thet Mon - DNWWM)
❖ ၁၇။ (၁၇.၇.၂၀၁၆) တနဂၤေႏြေန႔
၁။ ကိုေအာင္ေစမင္း+မသင္းရီေမာလဲ့င္ (စကၤာပူ) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ ) (လစဥ္ ၁၇ ရက္ေန႔ အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ )
(April 2016 - June 2016 သံုးလစာS$105 လႊဲထားၿပီး) (Ma Thinn Lei Yee Maung - Phyo)
၂။ကိုေနလင္းေအာင္( Senior Staff Nurse, Singapore)- ၅၀,၀၀၀ က်ပ္(PTDH)
❖ ၁၈။ (၁၈.၇.၂၀၁၆) တနလၤာေန႔႔
၁။ ဦးမင္းေအာင္လိွဳင္ + ေဒၚၾကဴၾကဴလွ မိသားစု(ရန္ကုန္) - ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
(အရုဏ္ဆြမ္း+ေန႔ဆြမ္းအလွဴ +အေအးအလွဴ ) (လစဥ္ ၂ရက္လွဴ ဒါန္းပါမည္) (Ma Khin Thiri Thet Swe - DNWWM)
❖ ၁၉။ (၁၉.၇.၂၀၁၆) အဂၤါေန႔႔
၁။ မဇာဇာေအာင္ (စင္ကာပူ) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ )
(လစဥ္ အဂၤါေန႔) (April 2016 – June 2016 ထိ S$105 ထိလက္ခံရရွိျပီး) (Ma Zar Zar Aung -Phyo)
၂။ နွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအားအမွဴးထား၍ စိုင္းမ်ိဳးေဇာ္ကို မသီတာလွေမာ္ သားေလး သားပီတိ (ေခၚ) စိုင္းအဂၢေမာ္ကြန္း မိသားစု - ၅၀,၀၀၀က်ပ္(ေန႔ဆြမ္းအလွဴ )(DWWKM)
❖ ၂၀။ (၂၀.၇.၂၀၁၆) ဗုဒၶဟူးေန႔႔
၁။က်ဴ းရာရင္း ေမြးေန႔အလွဴ - 30,000က်ပ္ (အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ )( Vivienne Pan /ES)
၂။ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး ေမြးေန႔အလွဴ - ၅၀,၀၀၀က်ပ္
(ေန႔ဆြမ္းအလွဴ) (ma sandi - Phyo)
❖ ၂၁။ (၂၁.၇.၂၀၁၆) ၾကာသပေတေန႔
၁။ မသီရိေလး (ရန္ကုန္) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (လစဥ္ ၂၁ ရက္ေန႔)
(2014 Decအထိလႊဲျပီး) (2016 Jan မွစျပီး 30,000က်ပ္တိုးျမွင့္လွဴဒါန္းမည္) (DNWWM)
၂. မဟန္စုယဥ္ (၄၀ ႏွစ္ျပည့္) ေမြးေန႔အလွဴ - 50,000က်ပ္ (ေန႔ဆြမ္း အလွဴ ) (DNWWM)
❖ ၂၂။ (၂၂.၇.၂၀၁၆) ေသာၾကာေန႔႔
၁။ ဦးမင္းေအာင္လိွဳင္ + ေဒၚၾကဴၾကဴလွ မိသားစု(ရန္ကုန္) - ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
(အရုဏ္ဆြမ္း+ေန႔ဆြမ္းအလွဴ +အေအးအလွဴ ) (လစဥ္ ၂ရက္လွဴ ဒါန္းပါမည္)(DNWWM)
❖ ၂၃။ (၂၃.၇.၂၀၁၆) စေနေန႔႔
၁။ ကိုေက်ာ္ခိုင္၀င္း + မအိအိေထြး - ၃၀,၀၀၀က်ပ္
(အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ) (ဆရာေလး)
၂။ ဦးဘိုနီ + ေဒၚခင္ခင္ ၊သမီး-မတင္မိုးနီ မိသားစု - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(လစဥ္ ၂၃ ရက္ေန႔တိုင္း ေန႔ဆြမ္း အလွဴ ) Tin Moe Ni (Jan - Feb 2016) (DNWWM)
❖ ၂၄။ (၂၄.၇.၂၀၁၆) တနဂၤေႏြေန႔
၁။ မိဘႏွစ္ပါးအား အမွဴးထား၍ မရတနာလြင္ (အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ) -
၃၀,၀၀၀ က်ပ္ ( လစဥ္ ၂၄ ရက္တိုင္း) (Jun-Dec 2016ထိ ၂၁၀,၀၀၀က်ပ္ ဆရာေလးတို႔ဆီလႊဲအပ္လွဴဒါန္းၿပီးပါၿပီ။)
၂။
❖ ၂၅။ (၂၅.၇.၂၀၁၆) တနလၤာေန႔႔
၁။ ကုိဇာနည္ေအာင္ (ေအာင္ျမင္ စာေပမိသားစု) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(အရုဏ္ဆြမ္း အလွဴ) (လစဥ္ 25ရက္ေန႔) (Jan 2016 - June 2016 ထိ ဆရာေလးဆီလႊဲျပီး) (DNWWM)
၂။
❖ ၂၆။ (၂၆.၇.၂၀၁၆) အဂၤါေန႔႔
၁။ကြယ္လြန္သူဖခင္ၾကီး ဦးတင့္ေဇာ္အားရည္စူး၍ ကိုမ်ိဳးျမင့္+မသင္းယုေဇာ္ မိသားစု (စကၤာပူ)- ၁၅,၀၀၀ က်ပ္ (လစဥ္ ၂၆) (အရုဏ္ဆြမ္း အလွဴ ) (Sep 2015 - Aug 2016 ထိလႊဲျပီး) (Ma Thin Yu Zaw - Phyo)
၂။
❖ ၂၇။ (၂၇.၇.၂၀၁၆) ဗုဒၶဟူးေန႔႔
၁။ ဦးလံုးစိန္+ေဒၚေ႒းေ႒းရီ မိသားစု - ၂၃,၀၀၀ က်ပ္ (အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ )
(လစဥ္ ၂၇ ရက္ေန႔) (Jan 2016 - Dec 2016 ထိလႊဲျပီး) (Ma Swe Swe Yuu - Phyo)
၂။
❖ ၂၈။ (၂၈.၇.၂၀၁၆) ၾကာသပေတေန႔
၁။ ကိုခင္ေမာင္ေလး+မမီမီခင္ေလး မိသားစု (USA) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (လစဥ္အရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ )
Miemie
၂။
❖ ၂၉။ (၂၉.၇.၂၀၁၆) ေသာၾကာေန႔႔
၁။ ကြယ္လြန္သူ မိခင္ၾကီး ေဒၚေစာစႏၵာခင္အားရည္စူး ၍ ဦးသိန္းေဌး ၊သား -ကိုစိုးသူေအာင္+မျမျမသြင္ ၊သမီး-ယြန္းေရႊလႊာ ၊ ကိုခန္ ့ညားေအာင္မိသားစု - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (လစဥ္ ၂၉ရက္ေန႔ အာရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ ) (Ko Soe Thu Aung - Phyo)
(ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၆ မွစ၍ ၃၀၀၀၀ကၽပ္ စလွဴ ပါမည္)
၂။
❖ ၃၀။ (၃၀.၇.၂၀၁၆) စေနေန႔႔
၁။ မငုဇာခိုင္ (စကၤာပူ) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ (လစဥ္အရုဏ္ဆြမ္း အလွဴ )
(Jan 2016 - Dec 2016) (Ma Ngu Zar Khine - Phyo)
၂။
❖ ၃၁။ (၃၁.၇.၂၀၁၆) တနဂၤေႏြေန႔
၁။ ကိုဖြယ္ + မသီရိ ၊ သမီးေလး- ဧကရီ + ေမပိုးေလး မိသားစု - ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (အရုဏ္+ေန႔ဆြမ္းအလွဴ +အေအးအလွဴ ) (လစဥ္ ၂ ရက္လွဴဒါန္းပါမည္။) (Ma Khin Thiri Thet Mon - DNWWM)
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Ps.ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းထားေသာ္လည္း အလွဴရွင္ စာရင္းတြင္ မိမိတို႔နာမည္မပါ၀င္ေသးပါက ဆက္သြယ္ေျပာၾကားေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္
ရွင္....
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္-
×××××××××××××××
1.လြယ္ကန္ေနလေရာင္ျခည္ သီလရွင္ေကၽာင္း
သဃၤန္းကၽြန္းၾကီးမွတ္တိုင္၊ လြယ္ကန္ေနလေရာင္ျခည္ သီလရွင္ေက်ာင္း သီရိသုခလမ္းသြယ္(၄)၊ အမွတ္(၃)လမ္းမၾကီး၊
မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္။
ဆရာေလး PH : 09250283364 / 09420070969
ေငြလႊဲရန္-
Account No: 0661210103046
(KBZ Bank), 0094201010037039 (AYA Bank)
Name: DAW THU MAR LAR
2. Dr. ထိန္၀င္း Htein Win
PH : 095130418
3.ေဒၚ၀ါ၀ါခို္င္မင္း (Ph-09402777916)
ေငြလႊဲရန္- DAW WAR WAR KHAING MIN KBZ(YanKin) 127-501-00200276901 AYA(YZT) 0082223010001559
4.မျဖိဳးသီတာေဌး (စကၤာပူ) Phyo Thida Htay
Bank acc : POSB Savings 133-21318-0
PH : 90076177
5.မသဇင္ထိုက္(စကၤာပူ) Tz Htike
Ph-98560989
POSB saving -178-30770-3
6.မအိေဆြျမင္႔ (ထိုင္၀မ္) Ei Swe
chunghwa post: 0311710 0531228
PH: 0905153074
7.မဇင္ျမတ္စိုး(ဂ်ပန္) Daw Zin Myat Soe
JP bank : 10040 66669711
PH : 080-3389-8255

Wednesday, October 14, 2015

နိုင္ငံတကာ ပညာေရးေထာက္ပံ႔မွဳ ေဖာင္ေဒးရွင္း လစဥ္ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ႔မွဳနွင္႔ အလွဴရွင္မ်ား မွတ္တမ္းမဂၤလာပါရွင္-
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နိုင္ငံတကာ ပညာေရးေထာက္ပံ႔မွဳေဖာင္ေဒးရွင္း လစဥ္အလွဴရွင္မ်ားမွ ေဖာ္ျပပါ ေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား(၃ ဦး) အား လစဥ္ ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးမ်ား ေပးလ်ွက္ရိွေနပါတယ္ရွင္။

(၁)မခ်ိဳခ်ိဳ၀င္း (တတိယနွစ္ ၊ေဆးတကၠသိုလ္၊မႏၱေလး)  - ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္

(2012 Dec မွစတင္၍ လစဥ္ ၂ သိန္းက်ပ္ ေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔ပါေသာ္လည္း 2015 July လမွ စတင္ကာ လစဥ္ ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ေထာက္ပံ႔ေပးပါသည္။)

(၂)ေမာင္ေအာင္မင္းလြင္
(ေနာက္ဆံုးနွစ္ ၊သြားဘက္ဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္၊ရန္ကုန္)- ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္

(2013 May -  2015 Dec ေက်ာင္းျပီးသည္အထိ ေထာက္ပံ႔ေပးသြားပါမည္။)

(၃)ေမာင္ဇင္မင္းထိုက္(ဒုတိယနွစ္၊ေဆးတကၠသိုလ္၊မႏၱေလး)- ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္

(2012 Dec မွ စတင္ကာ လစဥ္ ၂သိန္းက်ပ္ ေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔ပါေသာ္လည္း ဒုတိယနွစ္စာေမးပြဲက်ပါေသာေၾကာင္႔ 2015 July မွစတင္ကာ ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကး ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားျပီး 2015 Sep မွ ျပန္လည္၍ တစ္လ ၁ သိန္း ေထာက္ပံ႔ပါသည္။)

(၄)ေမာင္တင္႔နိုင္ထြန္း(တတိယနွစ္၊ေဆးတကၠသိုလ္၊မႏၱေလး) - ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္
(2013 May မွစတင္ကာ 2015 June လအထိ ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔ပါေသာ္လည္း တတိယနွစ္ စာေမးပြဲက်၍ ဆက္လက္မေထာက္ပံ႔ေတာ႔ပါ။)
----------------------------------------------------------------------------------
လစဥ္ ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးေငြ စုစုေပါင္း   = ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္
-----------------------------------------------------------------------------------

လစဥ္အလွဴရွင္မွတ္တမ္း(ျမန္မာျပည္)
×××××××××××××××××××××××××

၁.Dr.ျမတ္ဥာဏ္+ေဒၚ၀ါ၀ါခိုင္မင္း၊သမီး-ေမျမတ္နိုးခိုင္ မိသားစု(ရန္ကုန္)- ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
(2012 Dec မွစတင္  2015 အထိ ဆက္လက္လွဴဒါန္းပါမည္။)

၂.မမိုးမခေမ (ရန္ကုန္) Moemakha May MJ   - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ (2012 Dec မွစတင္ 2015 Nov) 

၃.မမ်ိဳးေနဇာ (ရန္ကုန္) Myo Zar   -  - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
(2012 Dec မွစတင္ 2015 အထိ လစဥ္ ဆက္လက္လွဴဒါန္းပါမည္။)

၄.မမိုးမိုးနိုင္ (USA )  Moe Forevermoe - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
(2012 Dec မွစတင္ 2015 Dec )

၅.ကိုေကာင္းရဲမင္း + မအိေရႊ၀ါျမင္႔(ရန္ကုန္) Ai Shwewar Myint - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ (2012 Dec မွစတင္ 2015 Dec)

၆.ဦးမင္းထက္ေက်ာ္ဇင္+ေဒၚနန္းသႏၱာေအာင္ မိသားစု(ရန္ကုန္) - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္ (လစဥ္)

၇.သစ္ခက္အိမ္+ေ၀(Eco) Wai Wai Tun  မိသားစု(ျပည္) - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ (2013 May မွ 2015 Dec)

၈.ကိုေအာင္ခင္ေဇာ္+မဇင္ပပထြန္း(စကၤာပူ) -၁၀,၀၀၀ က်ပ္
(2013 May- 2014 Feb- 2015 Sep)

၉.မယုယု၀င္း (သန္႔ေတာ္၀င္အထည္ဆိုင္) -  ၅,၀၀၀ က်ပ္ 
(လစဥ္ - ၅,၀၀၀ က်ပ္လွဴဒါန္းပါသည္။ )

၁၀.မျဖိဳးေ၀ခိုင္ (ရန္ကုန္) - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
(2014 ဇြန္လမွစတင္ လစဥ္လွဴဒါန္း)

၁၁.ကိုေအာင္သန္႔ + မဇြန္ဇြန္ (ရန္ကုန္) - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ 
(2014 ဇြန္လ - 2015 Oct အထိ လက္ခံရရိွျပီး)

၁၂.ကိုေဇာ္နိုင္၀င္း + မခင္နွင္းစိုး မိသားစု(ရန္ကုန္) - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
(2014 ဇြန္လမွ -2016 May)

၁၃.ကိုမ်ိဳးဦး +မခိုင္ခင္၀င္း ၊သမီးေလး-ခ်ိဳသာၾကည္သန္႔ (Emily)မိသားစု (စကၤာပူ)- ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
(2012 Dec -  2015 Dec) -----------------------------------------------------------------------------
ျမန္မာျပည္မွ လစဥ္ လက္ခံရရိွေငြေပါင္း   - ၁၄၅,၀၀၀ က်ပ္
(2015 dec အထိ)
-----------------------------------------------------------------------------

လစဥ္အလွဴရွင္မွတ္တမ္း (စကၤာပူ)
×××××××××××××××××××

(1) မခ်ယ္ရီစိုး - (S$ 15)
(2015 Jan - 2015 Sep)

(2) ဦးေအာင္မိုး + ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား - မင္းဟိန္းေအာင္ ၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု (S$ 15)
(2015 Jan- 2015 Sep)

(3) မနွင္းႏုေအး -  (S$15)
(2015 Jan - 2015 Sep)

(4) မသႏၱာ၀င္း - (S$ 15)
(2015 Jan - 2015 Sep)

(5) အနႏၲငါးပါး ဦးထိပ္ထား၍ မေအးေအးသိန္း@Angela ႏွင့္ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားေကာင္းမွဳ -  (S$ 50)(2015 Jan - 2015 Sep)

(6) ကိုမင္းေက်ာ္ဇင္ + မႏိုင္ႏိုင္ဦး -  (S$20)
(2015 Jan - 2015 Sep)

(7) သဒၶမၼပါလ စစ္ကို္င္းေတာင္ရိုး ဆြမ္းေလာင္းအသင္း (ပညာေရး)-  (S$70) (2013 Oct - 2015 Sep)

(8) ကိုေဇာ္၀င္းျမင္႔ + မတင္ဇာပိုင္- (S$15)
(2012 Dec - 2015 Sep)

(9) မစုငယ္၀င္း-  (S$15)
(2012 Dec - 2015 Sep)

(10) မရီရီၿမိဳင္ -  (S$ 25 )
(2015 May  - 2015 Sep)

(11)မျဖဴျဖဴသန္႔+ မခ်ိဳခ်ိဳသန္႔ (စကၤာပူ) - S$15
(2012 Dec - Nov 2015) 

(12) မၾကည္ျဖဴပိုင္ မိသားစု (စကၤာပူ) - S$ 15 
(2012 Dec - Oct 2015) 

(13)မယဥ္ယဥ္ျပံဳး(စကၤာပူ) - S$ 15
(2012 Dec - 2015 Nov )

(14)ကိုရဲရင္႔နီ + မခ်ိဳးခ်ိဳး (စကၤာပူ) - (S$15)
(2012 Dec- 2015 Oct)

---------------------------------------------------------------------------------
စကၤာပူမွ လက္ခံရရိွေငြေပါင္း (ဇြန္လ) = ၂၇၄,၀၅၀ က်ပ္ (S$315 ×870)
စကၤာပူမွ လက္ခံရရိွေငြေပါင္း (ဇူလိုင္လ)=၂၈၁,၉၂၅ က်ပ္(S$315 ×895)
စကၤာပူမွ လက္ခံရရိွေငြေပါင္း(ၾသဂုတ္လ)=၂၈၃,၅၀၀ က်ပ္ (S$315 ×900) စကၤာပူမွလက္ခံရရိွေငြေပါင္း(စက္တင္ဘာလ)=၂၈၃,၅၀၀က်ပ္(S$315×900)----------------------------------------------------------------------------------Ps.ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းထားပါေသာ္လည္း အလွဴရွင္စာရင္းတြင္ မိမိအမည္မပါ၀င္ေသးပါက ေျပာၾကားေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္ရွင္။-------------------------------------------------------------------------------------

ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္-
×××××××××××××××

1.မ၀ါ၀ါခိုင္မင္း Nan War War Mg
ဖုန္း-09402777916
ေငြလႊဲရန္ - DAW WAR WAR KHAING MIN
KBZ(MDY-27 ) - 242-501-00200276901
AYA Bank Acc - 0082223010001559

2.မစုငယ္၀င္း(စကၤာပူ) Su Nge Win
Posb Saving 245-66999-2
Ph- 91136144

ေလးစားစြာျဖင္႔-
၀ါ၀ါခိုင္မင္း
(နိုင္ငံတကာ ပညာေရးေထာက္ပံ႔မွဳ ေဖာင္ေဒးရွင္း)


Tuesday, October 13, 2015

ျမန္မာနိုင္ငံ ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းေပးခဲ႔ၾကေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ားမွတ္္တမ္း

မဂၤလာပါရွင္-
ျမန္မာျပည္အ၀ွမ္း ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ႔ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပည္တြင္း ျပည္ပေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ားမွ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကျပီး (၂၈.၈.၂၀၁၅)ေန႔အထိ လက္ခံရရိွေသာ အလွဴေငြ စုစုေပါင္းမွာ (၄၆,၄၂၅,၇၅၈ က်ပ္)  ျဖစ္ျပီး ယေန႔ (၄.၉.၂၀၁၅)ေန႔အထိ လွဴဒါန္းျပီး အလွဴေငြ စုစုေပါင္းမွာ (၃၂,၈၈၀,၀၀၀ က်ပ္) ျဖစ္ပါေသာေၾကာင္႔  လက္က်န္အလွဴေငြမွာ (၁၃,၅၄၅,၇၅၈ က်ပ္) ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပအလွဴရွင္မ်ားအား ေလးစားစြာျဖင္႔ အသိေပးလိုက္ရပါတယ္ရွင္။
လက္က်န္အလွဴေငြမ်ားကို ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္လွဴဒါန္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။။။

အလွဴေငြ လက္က်န္စာရင္း-
-----------------------------
 (28/9/2015)ေန႔အထိ လက္ခံရရိွေငြေပါင္း       = ၄၆,၄၂၅,၇၅၈ က်ပ္
(4/9/2015)ေန႔အထိ လွဴဒါန္းျပီးအလွဴေငြစုစုေပါင္း=၃၂,၈၈၀,၀၀၀ က်ပ္
---------------------------------------------------------------------------
လက္က်န္ အလွဴေငြ စုစုေပါင္း                         = ၁၃,၅၄၅,၇၅၈ က်ပ္
---------------------------------------------------------------------------

အလွဴရွင္မ်ားမွတ္တမ္း-
××××××××××××

1.ျမန္မာျပည္မွ လက္ခံရရိွေငြ စုစုေပါင္း = ၁၀,၆၁၂,၀၅၈ က်ပ္
2.စကၤာပူမွ လက္ခံရရိွေငြစုစုေပါင္း = ၁၁,၇၉၂,၅၀၀ က်ပ္
(S$ 13250 × 890 = 1,1792,500 Kyats)
3.USA မွ လက္ခံရရိွေငြ စုစုေပါင္း = ၄,၀၇၄,၂၀၀ က်ပ္
4.မေလးရွားမွ လက္ခံရရိွေငြ စုစုေပါင္း = ၇,၃၂၇,၀၀၀ က်ပ္
5.ထိုင္၀မ္မွ လက္ခံရရိွေငြ စုစုေပါင္း = ၁၀,၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္
6.ဂ်ပန္မွ လက္ခံရရိွေငြ စုစုေပါင္း = ၁,၉၇၀,၀၀၀ က်ပ္
-------------------------------------------------------------------------------------
(၂၈.၉.၂၀၁၅)ေန႔အထိ လက္ခံရရိွေငြေပါင္း = ၄၆,၄၇၅,၇၅၈ က်ပ္
------------------------------------------------------------------------------------
အလွဴေငြလက္ခံသူ-
ေဒၚ၀ါ၀ါခိုင္မင္း(Ph- 09402777916)
နန္း၀ါ၀ါေမာင္ နွင္႔ ပရဟိတစိတ္၀င္စားသူ ေမာင္နွမမ်ားအဖြဲ႔-

ျမန္မာျပည္ အလွဴရွင္စာရင္း
××××××××××××××××××
(၁) နန္း၀ါ၀ါေမာင္ နွင္႔ ပရဟိတစိတ္၀င္စားသူ ေမာင္နွမမ်ားအဖြဲ႔-
( ၂ သိန္း)က်ပ္
(၂)ေဒါက္တာသက္ထြန္းေအာင္+ မျမတ္သူခိုင္ - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၃)ဦးတီပိုး + ေဒၚခ်င္းဟြာ မိသားစု - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၄)ကိုေအာင္ျဖိဳး - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၅)ကိုေဇာ္နိုင္၀င္း+မခင္နွင္းစိုး မိသားစု(ရန္ကုန္) - (၂ သိန္း) က်ပ္
(၆)ေဒၚခင္ေအးသာ ေမြးေန႔အလွဴ - (၁သိန္း)က်ပ္
(၇)ကိုသက္ႏိုင္ဦး+Dr.ႏွင္းဝတ္ၾကည္ ၊သား-မင္းသစ္ထြန္း မိသားစု (ထိုင္ဝမ္)-၆၀,၀၀၀ က်ပ္
(၈)Gift 4 You Online Gift Shop Family မွ ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၉)ရရွားေရာက္ ျမန္မာမိသားစုနွင္႔ ေက်ာင္းသားမ်ား - ( ၆ သိန္း) က်ပ္
(၁၀)ဦးကိုကိုႏိုင္+ေဒၚျမင့္သဲစုစံ ၊သား-ဇြဲလုလင္ႏိုင္မိသားစု (ရန္ကုန္) - (၂ သိန္း) က်ပ္
(၁၁)မသီတာထြန္းေမာင္ (ရန္ကုန္) - ၄၅,၀၀၀ က်ပ္
(၁၂)ကိုေက်ာ္သူရေအာင္ + မျဖိဳးသႏၱာ မိသားစု(ရန္ကုန္)- ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၁၃)မေအးမဥၨဴေမာင္ (ရန္ကုန္) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၁၄)ကိုမ်ိဳးသြင္ + မေစာျမသႏၱာ၀င္း - ၄၂,၉၀၀ က်ပ္
(၁၅)ဦးလံုးစိန္ +ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု -( ၁ သိန္း) က်ပ္
(၁၆)ကိုေအာင္သန္႔ + မဇြန္ဇြန္ (ရန္ကုန္) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(၁၇)ကိုရန္နိုင္ + မသီတာ(ေမာ္လျမိဳင္) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၁၈)မင္းေကာခ်မ္း+ မစႏၵာေအာင္၊သား-မင္းကြန္းခ်မ္း မိသားစု(ေမာ္လျမိဳင္)- (၁ သိန္း) က်ပ္
(၁၉)ဦးခ်စ္ထြန္း +ေဒၚအိနန္ တို႔အားရည္စူး၍ မစန္းစန္းခိုင္(စကၤာပူ)-၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၂၀)ေဒၚစိန္ရီ မိသားစု - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၂၁)Jasmine Phyu - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၂၂)Aye Myat Khaing - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၂၃)Mal Thida - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(၂၄)May - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(၂၅)မလွလွေအး -၂၀,၀၀၀ က်ပ္
(၂၆)မလီလီေထြး -၁၀,၀၀၀ က်ပ္
(၂၇)မမိုးမိုးနိုင္(USA) - ( ၁သိန္း)က်ပ္
(၂၈)ကိုေက်ာ္သူရ (စကၤာပူ) - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၂၉)Dr.ေ၀လြင္ဦး မိသားစု (ရန္ကုန္) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(၃၀)မမိုးမခေမ မိသားစု (ရန္ကုန္) - ( ၂ သိန္း) က်ပ္
(၃၁)ဦးမ်ိဳးေက်ာ္စြာလြင္ ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေမာင္ႏွမမ်ား-၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၃၂)သဒၶမၼပါလ စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုးဆြမ္းေလာင္းအသင္း(မေလးရွား)အဖြဲ႔- ၁၀၃,၀၀၀ က်ပ္
(၃၃)ေဒၚျမင့္ျမင့္ေမာ္ မိသားစု (အင္းစိန္မုဒိတာအိမ္ရာ) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၃၄)မရတနာေလး (ရန္ကုန္) - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၃၅)မတင္မိုးခိုင္ မိသားစု - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
(၃၆)ကိုမင္းစိုးသိန္း မိသားစု - ( ၂ သိန္း) က်ပ္
(၃၇)ကိုေအာင္ေနလင္း + မဇာဇာသက္နိုင္၊သမီးေလး-Kira ရွင္းသန္႔လင္း မိသားစု(USA) - ၇၀,၀၀၀ က်ပ္
(၃၈)မသဥၨာေ၀မြန္ - ၂၅,၀၀၀ က်ပ္
(၃၉)မမူမူေအာင္ - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(၄၀)မသီရိထြန္း -၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(၄၁)မထက္ထက္ေအး- ၂၅,၀၀၀ က်ပ္
(၄၂)မေရႊႏြယ္မင္း - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
(၄၃)ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ခိုင္ - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၄၄)မေအးေအးခိုင္ - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၄၅)မျငိမ္းျငိမ္းစံ - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၄၆)" Penta-construction Co,. Ltd ( Myanmar Branch ) မွ Thilawa SEZ ဝန္ထမ္း မိသားစု " - ၂၉၁,၀၀၀ က်ပ္
(၄၇)ကိုစိန္မ်ိဳးျမင့္ + မေနေနလွိဳင္၊ သား-ေမာင္ဥကၠာမိုးျမင့္ မိသားစုမွ သားေလး--ေမာင္ဥကၠာမိုးျမင့္ ( ၁နွစ္)ျပည္႔ ေမြးေန႔အလွဴ - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၄၈)ေဒၚၾကည္ၾကည္ႏြဲ႕ ၊ ကိုဇာနည္႐ဲဟိန္း၊ ကိုျမတ္ၾကည္ေမာင္ႏွင့္ မေအးနႏၵာေမာင္ - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၄၉)Dr.ဦးေမာင္လွ + ေဒၚခင္ေအး၀င္း မိသားစု (ရန္ကုန္) - ( ၁သိန္း) က်ပ (၅၀)မခင္စုစုေအာင္ - ( ၁သိန္း)က်ပ္
(၅၁)ေဒၚရီေလးပိုင္ (ရန္ကုန္) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၅၂)ကိုရန္နိုင္၀င္း + မအိစုေထြး မိသားစု(ရန္ကုန္) - ( ၁သိန္း) က်ပ္ (၅၃)Dr.၀င္းမာစိုး (စကၤာပူ) -( ၁သိန္း)
(၅၄)ဦးသိန္း၀င္း +ေဒၚႏြဲ႔ႏြဲ႔၀င္း မိသားစု - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
(၅၅)ဦးတင္ေမာင္ျမ +ေဒၚတင္နီလာထြဋ္ - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
(၅၆)Dr.ေစာထြဋ္ဦး+Dr.ခ်ိဳခ်ိဳေမႊး မိသားစု(ေတာင္ၾကီး) - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
(၅၇)ဦးတင္ေမာင္+ေဒၚတင္တင္၀င္း(ေရနံေခ်ာင္း) - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၅၈)မသူဇာစိုး(ေမာ္လျမိဳင္) - (၁ သိန္း) က်ပ္
(၅၉)မေမဖူးပြင္႔ေ၀ (စကၤာပူ) - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၆၀)ဗိုလ္ၾကီးရဲသီဟထြန္း + မေမစႏၵာေအာင္(ျမစ္ၾကီးနား) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၆၁)မ၀ါ၀ါျဖဳိး - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
(၆၂)ဦးေျပေအး+ေဒၚသန္းသန္း၀င္း၊သား-စစ္မင္းဦး မိသားစု-( ၄ သိန္း) က်ပ္
(၆၃)မသဇင္ဦး (ထိုင္း) - (၁သိန္း)က်ပ္
(၆၄)မမ်ိဳးေနဇာ - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
(၆၅)ဧရာ၀တီတိုင္း ေရေဘးအလွဴအတြက္ CHIN CORP MYANMAR CO., LTD. မွ ဝန္ထမ္းမ်ားမိသားစုမ်ားမွ အလွဴေငြ (၄၀၂,၀၀၀ က်ပ္)
(၆၆)ကိုေဖေမာင္ရိွန္ + မနွင္းအိလတ္ မိသားစု - ၇၀,၀၀၀ က်ပ္
(၆၇)မေဟမာျမတ္ခိုင္ ၊ မနႏၵာထြန္း (အဂၤလန္)- ၁သိန္းက်ပ္
(၆၈)မဖူးပြင္႔ေ၀ ၊ မဖူးပြင္႔ခိုင္ -၄၀,၀၀၀ က်ပ္
(၆၉)မမ်ိဳးေလး - ၅၀,၀၀၀က်ပ္
(၇၀)ဦးၾကီးဟင္+ေဒၚစန္းၾကြယ္ မိသားစု - (၅ သိန္း)က်ပ္
(၇၁)မုဒိတာ Donation group (Alor-Malaysia) (၂၁၀,၀၀၀ က်ပ္)
(၇၂) Ryobi Geotechnique International Pte Ltd(စကၤာပူ) မွ Aquatabs ေဆး (၁,၀၀၀လံုး) ပါ ေဆးဘူး (၂ ဘူး) ႏွင့္ အလွဴေငြ - (၇၃၅,၅၈၅ က်ပ္)
(၇၃)ကိုေက်ာ္ဇင္ဟိန္း+မစုသက္မာဝင္း သမီးေလးဝင့္မႈးသက္ဇင္ မိသားစု-
၅၀,၀၀၀က်ပ္
(၇၄)သမီေလး ႏႈိင္းထက္ဦးခင္ မိသားစု - ၁၅,၀၀၀က်ပ္
(၇၅)မေနာ္ေနာ္ရီမြန္ မွေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ - ၃၁၀,၀၀၀ က်ပ္
(၇၆)မမိုးမိုးေအာင္ - ၆၀,၀၀၀ က်ပ္
(၇၇)မမ်ိဳးမ်ိဳးေမာ္ (အိုးေ၀ HR,Soluting) - ၃၂,၀၀၀ က်ပ္
(၇၈)ေမာင္သူျမင္႔ - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၇၉)ကိုေဇာ္ရိွန္း (စကၤာပူ) - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၈၀)ဦးျမင္႔သိန္း - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(၈၁)မသီသီႏုိင္ ၊ နန္းလြင္မာေဌး - ( ၁ သိန္း) က်ပ္
(၈၂)Andie Pinguin မွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ - ၁၄၅,၅၀၀ က်ပ္
(၈၃)ကိုသုေ၀လြင္ + မျပည္႔ျပည္႔ျဖိဳးေဆြ - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၈၄)ကိုေသာ္ထူးဥာဏ္ - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၈၅)ေဒၚက်င္ေရႊ မိသားစု - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၈၆)Mr Uu Kim Poh+Mrs Team They Thuan (Singapore) - ၈၉,၀၀၀ က်ပ္
(၈၇)ကိုေက်ာ္ေဇယ်ာဝင္း+မဥမၼာျမတ္မင္း မိသားစု(USA) မွ (၂၆.၈.၂၀၁၅)ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည္႔ သားသား- Liam ထက္အာကာဝင္း ေမြးေန႔အလွဴ - (၁ သိန္း) က်ပ္
(၈၈)မျဖိဳးျမတ္ျဖဴ (USA) - ၁၂၃,၆၀၀ က်ပ္
(၈၉)ကိုညီစည္သူ + မၾကည္ျပာကို မိသားစု(USA) - (၁သိန္း)က်ပ္
(၉၀)မခိုင္ခန္႔သြင္ မွ ခ်င္ျပည္နယ္ေရေဘးအတြက္ လွဴဒါန္းေငြ - ၁,၃၆၀,၀၀၀ က်ပ္
(၉၁)ေဒၚျဖဴျဖဴလြင္ ၊ သား- Dr.သူရေအး ၊သမီး - မသူသူေအး မိသားစု(USA) - ၆၂,၅၀၀ က်ပ္ ($50 ×125) (MaMMKL)
(၉၂)မေအးခ်စ္စံ+မသႏၱာဦး (USA) - ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (200 USD× 125) (MaMMKL) (MaMMKL)
(၉၃)ဦးစိုင္းစိုးျမတ္ +ေဒၚသင္းသင္းယု မိသားစု(USA) -၆၂၅,၀၀၀ ($ 500×125) (MaMMKL)
(၉၄)မရည္မြန္သန္း (USA) - ၁၂၅,၀၀၀ က်ပ္ (MaMMKL)
(၉၅)ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳဦး + သမီး- Allegra ရတနာ(ဆြဇ္ဇာလန္) - ၁၂၅,၀၀၀ က်ပ္ (MaMMKL)
(၉၆)မမီမီခင္ေလး နွင္႔ USA မွ အလွဴရွင္မ်ားအဖြဲ႔ - ၅၃၇,၅၀၀ က်ပ္
($430 ×125) (MaMMKL)
(၉၇)ေမာင္ေမာင္ေထြး, Hwee Shou, သမီး သီတာခင္,ေဂ်ေဂ်ခင္ မိသားစု(USA) - (၂ သိန္း) က်ပ္ (Dr.HHYu)
(၉၈) ေဒၚခင္ခ်ိဳ မိသားစု (USA) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္(Dr.HHYu)
(၉၉)ေဒါက္တာ ေအာင္မ်ိဳးထြန္း(USA) - ၁၃,၀၀၀ က်ပ္(Dr.HHYu)
(၁၀၀)Dr.ေထြးေထြးယု မိသားစု (USA) - ၃၇,၀၀၀ က်ပ္(Dr.HHYu)
(၁၀၁)Andrew Lim and Marlene Lim, daughter Jessica Lim, Son Alex Lim family (USA) - (၂ သိန္း) က်ပ္(Dr.HHYu)
(၁၀၂)Lucy Lim (USA) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (Dr.HHYu)
(၁၀၃)Meng Sio(a)Aung myint(wife)Hong Youk Po(Sons)Williams Sio and Donald Sio Family(USA) (၂ သိန္း )က်ပ္ (Dr.HHYu)
(၁၀၄)ကိုတင့္ကို (USA) - ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ (Dr.HHYu)
(၁၀၅)ဦးတင္ဝင္း+ ေဒါက္တာရီရီေအး (USA) - ၂၅,၀၀၀ က်ပ္(Dr.HHYu)
(၁၀၆)ကိုအဲကပရု (USA) - ၁၂၅,၀၀၀ က်ပ္
(၁၀၇)ဦးသိန္းေဇာ္ + ေဒၚသင္းသင္းျမိဳင္ မိသားစု(ေအ၀မ္းျခံ)- ( ၂သိန္း)က်ပ္
(၁၀၈)ကြယ္လြန္သူေမာင္ေလး တပ္ၾကပ္ ျဖိဳးသီဟ(၆)လျပည္႔အလွဴ - ၂၅,၀၀၀ က်ပ္
(၁၀၉)ကိုမ်ိဳး Bo Hlaing နွင္႔အဖြဲ႔ (မေလးရွား) - ၃၈၀,၀၀၀ က်ပ္(Bo Hlaing)
(၁၁၀)ဗိုလ္ၾကီးေတဇာေအာင္+ေဒၚပြင္႔သိဂီၤ ၊သမီးေလး- အိမ္႔မွဴးေတဇ ၊သက္မွဴးေတဇ မိသားစု- ၁၀၅,၀၀၀ က်ပ္
(၁၁၁)Prof; Dr. Ryo Hasegawa (Japan) -90,000 Kyats
(၁၁၂) ကိုထိန္လင္းဦး + မႏိုင္ပပ (ရန္ကုန္) - 50,000 Kyats
(၁၁၃)ကိုဇင္ကိုဦး  - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
---------------------------------------------------------------------
ျမန္မာျပည္မွ လက္ခံရရိွေငြ စုစုေပါင္း = (၁၀,၆၁၂,၀၅၈ က်ပ္)
--------------------------------------------------------------------

Zin Myat Soe (ဂ်ပန္) မွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေသာစာရင္း-
××××××××××××××××××××××××××
ပထမအၾကိမ္ အလွဴရွင္စာရင္း
××××××××××××××××××××
၁၊၊ မမ်ိဳးေလး - ယန္း ၁၀၀၀၀
၂၊၊ ကိုလင္းထက္ေအာင္+မခင္ဖူးေဝ -ယန္း ၁၀၀၀၀
၃၊၊ ေစတနာရွင္မိသားစု -ယန္း ၁၀၀၀၀
၄၊၊ မဝါဝါထြန္း - ယန္း ၅၀၀၀
၅၊၊ကိုေက်ာ္ျဖိဳးနိုင္+မနွင္းလြင္စိုး- ယန္း ၅၀၀၀
၆၊၊ မပိုးပြင့္ျဖဴ ယန္း- ၅၀၀၀
၇၊၊နန္းဝတ္ရည္ေအာင္- ယန္း၅၀၀၀
၈၊၊ဦးေအာင္မင္း+ေဒၚၾကည္ၾကည္ေမာ္ -ယန္း၅၀၀၀
၉၊၊မေကေကခိုင္- ယန္း၁၅၀၀
၁၀၊၊မသင္းသင္းနိုင္ - ၁သိန္း.
------------------------------------------------------------
(၃.၈.၂၀၁၅)ပထမအၾကိမ္ လႊဲေငြစုစုေပါင္း- (၇သိန္း)က်ပ္
-------------------------------------------------------------
ဒုတိယအၾကိမ္ အလွဴရွင္စာရင္း
××××××××××××××××××××
၁၊၊ကိုေဇမင္းထြန္း ယန္း ၁၀၀၀၀
၂၊၊ကိုဆန္နီ+မေႏြေႏြလင္း ယန္း ၂၀၀၀၀
၃၊၊မနိုင္နိုင္ေမာ္ ယန္း ၅၀၀၀
၄၊၊ကိုယံလင္းထြန္း+မေအးသီတာမ်ိဳးေမာင္ သား လင္းမင္းျမတ္ေမာင္ ယန္း ၁၀၀၀၀
၅၊၊ဦးသန္းဝင္း ယန္း ၂၀၀၀
၆၊၊ကိုေဇယ်ာလင္း+မေႏြးေႏြးထက္ သား ဇြဲထက္လင္း လဏၤလင္း ယန္း ၃၀၀၀
၇၊၊ မေစာလွႏြယ္ ယန္း ၂၃၀၀၀
၈၊၊ကိုရဲမ်ိဳးသြင္ ယန္း ၃၀၀၀
၉၊၊金関さん ယန္း ၅၀၀၀
၁၀၊၊ကိုေက်ာ္ေဇယ်+မဇင္သူထက္ ယန္း ၅၀၀၀
၁၁၊၊ကိုေနေဇာ္လတ္+မျမေကသြယ္ သား သူရိန္သစ္ ဆန္းသုခေဇာ္ ယန္း ၅၀၀၀
၁၂၊၊ကိုေအာင္တင္ဦး+မေဆြမူေအာင္ သမီးေလး မခင္ေမေအာင္ သားငယ္ ေမာင္သစ္မင္းသာ ယန္း ၁၀၀၀၀. ၁၃၊၊ကိုေကာင္းျမတ္+မနန္းခမ္းကင္း သမီးေလး နန္းေဟမာန္ေအးျမတ္ ယန္း၅၀၀၀
၁၄၊၊ကိုစိုင္းစံပ ယန္း ၅၀၀၀
၁၅၊၊ကိုသန္းစိုးေအာင္+မနီလာေအာင္ သား ေကာင္းသုတဥာဏ္ ယန္း ၅၀၀၀. ၁၆၊၊ ေစတနာရွင္မိသားစု ယန္း ၁၀၀၀
၁၇၊၊ ေစတနာရွင္မိသားစု ယန္း ၁၀၀၀၀
------------------------------------------------------------------------------
ဒုတိယအၾကိမ္ လက္ခံရရိွေငြ စုစုေပါင္း (ယန္း ၁၂၇၀၀) - ၁,၂၇၀,၀၀၀ က်ပ္
------------------------------------------------------------------------------

ထိုင္၀မ္ အလွဴရွင္မွတ္တမ္း-
××××××××××××××××××
Ei Swe မွေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္းႏွင့္ စာရင္း= 20590NT$
********************************************************************
1.မႏၱေလးသဘာ၀ဓမၼရိပ္သာေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပညာေဇာတ
(ထိုင္၀မ္)ႏွင့္ တပည့္ဒါယကာ ဒါယကာမမ်ား - 300,000က်ပ္ (7800NT$)
2.ကိုမ်ိဳးေအာင္+မအိေဆြျမင့္ မိသားစု (ထိုင္၀မ္) - 30,000က်ပ္ (780NT$)
3.Annie Lee (ထိုင္၀မ္)- 20,000က်ပ္ (520NT$)
4.ဦးေမာင္လွ+Yinmay chan မိသားစု (ထိုင္၀မ္) - 10,000က်ပ္ (260NT$)
5.ဂူဂူး (ထိုင္၀မ္) - 100,000က်ပ္ (2650NT$)
6.ဦးၾကင္ဆိုင္+ေဒၚ၀ါ၀ါ သားေမာင္သန္႔စင္ဦး မိသားစု (ထိုင္၀မ္) - 30,000က်ပ္
(780NT$)
7.ဦးစန္းေမာင္ေမာင္ေလး+Carol Wang သား Kevin သမီး LuLu မိသားစု
(ထိုင္၀မ္) - 100,000က်ပ္ (2600NT$)
8.မႏၱေလးသဘာ၀ဓမၼရိပ္သာေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပညာေဇာတ
(ထိုင္၀မ္)ႏွင့္ တပည့္ဒါယကာ ဒါယကာမမ်ား - 100,000က်ပ္ (2600NT$)
9.မႏၱေလးသဘာ၀ဓမၼရိပ္သာေက်ာင္းမွ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ႕ - 100,000က်ပ္
(2600NT$)
Hnin Wut မွေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္းႏွင့္ စာရင္း=28700NT$
**********************************************************************
10.ကိုေဇာ္နိုင္ထြန္း+မယုယုခိုင္ သား ေမာင္မင္းသန္႔ေကၽာ္ မိသားစု - 50,000က်ပ္
(1300NT$)
11.Dr.စိုးညဏ္ (ထိုင္၀မ္) - 120,000က်ပ္ (3120NT$)
12.ေဒၚခင္ေအးယု မိသားစု (ထို္င္၀မ္) - 40,000က်ပ္ (1040NT$)
13.ဦးစင္စိန္+ေဒၚမ်ိဳး မိသားစု (မိဘေမတၱာ အုတ္သဲေက်ာက္ဘိလပ္ေျမေရာင္း၀ယ္ေရး) - 115,000က်ပ္ (3000NT$)
14.ဦးဟိန္စံ+ေဒၚလွရင္ မိသားစု - 310,000က်ပ္ (8060NT$)
15.ကိုေကၽာ္၀င္း+မေအးစု မိသားစု - 100,000က်ပ္ (2600NT$)
16.楊進德 先生 (Taiwan) - 115,000က်ပ္ (3000NT$)
17.ကိုသက္နိုင္ဦး+Dr.ႏွင္းဝတ္ၾကည္ သား ေမာင္မင္းသစ္ထြန္း မိသားစု
(ထိုင္၀မ္) - 60,000က်ပ္ (1560NT$)
18.Huang Cheng Hsien+Lu Yun Ping and Daughters Huang Chu Jung ,
Huang Yu Ting (Taiwan) - 40,000က်ပ္ (1040NT$)
19.陳黃菊華 女士 - 3000NT$
20.巫憲忠+陳淑凌 - 1000NT$
Vivienne Pan မွေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္းႏွင့္ စာရင္း= 3900NT$
**************************************************************************
21.ကိုေဇာ္မင္းဦး+မခင္ခ်ိဴဝင္း မိသားစု (ထိုင္၀မ္) - 100,000က်ပ္ (2600NT$)
22.ကိုသိန္းေဆြ+မနန္းခမ္းဦး မိသားစု (ထိုင္၀မ္) - 50,000က်ပ္ (1300NT$)
Carol Wang မွေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္းႏွင့္ စာရင္း=10200NT$
*************************************************************************
23.羅桂香 - 500NT$
24.王麗麗 - 500NT$
25.蘇金鑽 - 500NT$
26.鐘玉青 - 200NT$
27.曹建生 - 500NT$
28.梅小女 - 500NT$
29.羅瑞德 - 500NT$
30.Mor Jocker Leo (သန္းနိူင္ဦး) - 1000NT$
31.Sine Ngal (ငယ္ငယ္) - 1000NT$
32.ကိုစည္သူ+မပံု႕ပံု႕ သား-သားစည္သူ မိသားစု - 1000NT$
33.အားဟိုင္ - 1000NT$
34.ကိုျဖိဳးႏွင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ား - 3000NT$
高成芬 မွေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္းႏွင့္ စာရင္း= 27800NT$
*********************************************************************
35.吳錫仁+吳麗珠 မိသားစု - 2600NT$
36.Four Sisters အဖြဲ႔ - 5200NT$
37.張鴻琴 မိသားစု - 1300NT$
38.張國琴 မိသားစု - 1300NT$
39.楊順在 မိသားစု - 1300NT$
40.尹秀妍 မိသားစု - 1300NT$
41.周興龍 မိသားစု - 2600NT$
42.林國棟+秦雅燕 မိသားစု - 1300NT$
43.趙天壽+မခင္ခင္ၾကည္ မိသားစု - 2600NT$
44.林文山+ေဒၚသင္းသင္းမာ မိသားစု - 2600NT$
45.王定雲 - 1300NT$
46.ဦးေက်ာ္ေဌး+ေဒၚတင္တင္ဝင္း(高成芬)မိသားစု - 2600NT$
47.ေဒၚတင္တင္မိုးမိသားစု - 500NT$
48.မသန္းသန္းစိန္ ေမာင္ႏွမတစု - 1300NT$
Fongchu Lee မွေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္းႏွင့္ စာရင္း= 7800NT$
***************************************************************************
49.Denny Hou+Vicky Chu မိသားစု - 2600NT$
50.Hou Lydia 侯香美 မိသားစု - 2600NT$
51.Tsou hui hsia 鄒慧霞 - 2600 NT$
Kyue Lay မွေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္းႏွင့္ စာရင္း = 26600NT$
************************************************************************
52.ကို၀င္းလွိဳင္ - 2000NT$
53.ကိုေအာင္နိုင္ - 2000NT$
54.ကိုၾကဴးေလး - 1000NT$
55.ကိုထြန္း - 1000NT$
56.ကိုပိုင္ - 1000NT$
57.အေမ့ေမတၱာညီအမ - 1500NT$
58.ေရွာင္မာ - 1000NT$
59.အကြမ္း - 200NT$
60.တရုတ္ၾကီး - 200NT$
61.Eကာဖီး သူေဠး - 500NT$
62.ေျပာင္ၾကီး - 200NT$
63.ကိုလွဟန္ - 500NT$
64.ကိုေကၽာ္ - 200NT$
65.ကိုခ်န္လွိဳင္ - 500NT$
66.ကိုဆင္ၾကီး - 1000NT$
67.ကိုသန္းလင္း မိသားစု - 1000NT$
68.ကိုတင္ေအာင္ - 1000NT$
69.ကိုလွေရႊ - 500NT$
70.ကိုေကၽာ္ေကၽာ္ - 500NT$
71.အန္ကယ္ၾကီး - 500NT$
72.ခ်င္း - 500NT$
73.မခင္ျမိဳင္ - 500NT$
74.အမည္မသိ - 500NT$
75.ကိုနိုင္၀င္း - 500NT$
76.ေဒၚသန္းဦး - 1000NT$
77.ကိုျငိမ္းခ်မ္း - 500NT$
78.ကိုေကၽာ္ေကၽာ္ - 1000NT$
79.ကိုေမာင္ၾကီး - 300NT$
80.ကိုေနာင္ေနာင္ - 300NT$
81.အခၽြမ္ Boss - 2600NT$
82.ကိုေထြး - 1000NT$
83.အကၽိျပံဳးရီ - 1600NT$
(ထိုင္၀မ္ဒီပဓမၼေဒသနာ ျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႕) Ko Too
မွေကာက္ခံရရွိေငြစုစုေပါင္းႏွင့္ စာရင္း= 83400NT$
**********************************************************
84.Dr.ေမာင္ေမာင္၀င္း မိသားစု - 15000NT$
85.ကိုေအာင္ေကၽာ္လင္း မိသားစု - 6000NT$
86.ကိုေမာင္ေမာင္ဟန္ - 5000NT$
87.Sai Mook Hsam+Hsu Bao Bao - 3000NT$
88.ကိုသိန္း၀င္း - 3000NT$
89.Dr.စိုးေအာင္ - 3000NT$
90.陳羡花 - 3000NT$
91.Dr.သန္းသန္းေမ - 2000NT$
92.Dr.ခင္သန္းႏြဲ႕ - 2000NT$
93.Dr.မ်ိဳးျမတ္သူ - 2000NT$
94.ကိုသန္းလြင္ - 2000NT$
95.Dr.မီမီေအာင္ - 2000NT$
96.Dr.ေအးေအးေငြ -1500NT$
97.မစီ ႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ား - 1400NT$
98.ကိုတူး - 1100NT$
99.Dr.ရီရီစိန္ - 1000NT$
100.Dr.နီလာေအး - 1000NT$
101.Dr.ဆန္းဆန္းေ၀ - 1000NT$
102.မတင္ဇာျဖဴ - 1000NT$
103.မေအးေအးျမင့္ - 1000NT$
104.မျမျမေအး - 1000NT$
105.ကိုေဇာ္ေအာင္+မျမင့္ျမင့္သိန္း - 1000NT$
106.ကိုရီခင္ - 1000NT$
107.ကိုတင္ေအး+မအလိန္း မိသားစု - 1000NT$
108.ကိုစန္းယု၀င္း - 1000NT$
109.Albert Win Ko+Hsu Li Li - 1000NT$
110.許麗珍 蔡志聖 - 1000NT$
111.ေဒၚတင္တင္ရီ - 1000NT$
112.ကိုေဇာ္၀င္း+မစန္းစန္းလွ - 1000NT$
113.မေအးေအးလွ မိသားစု - 1000NT$
114.ဦးေမာင္ေမာင္+ေဒၚေမျမင့္ခင္ - 1000NT$
115.Dr.စႏၵာေအး (HongKong) - 1000NT$
116.ေဒၚကၽင္လွ ႏွင့္ မိသားစု - 1000NT$
117.ကိုအာလူး - 900NT$
118.အာခ်န္ - 600NT$
119.ကိုခင္ေမာင္ေအး - 500NT$
120.ကိုေကၽာ္ေကၽာ္+မေၾကးေၾကး (ေမာင္အားစန္း စားေသာက္ဆိုင္) - 500NT$
121.ကိုသီဟ - 500NT$
122.ကိုဟန္တင္ - 500NT$
123.ဦးဟိန္း - 500NT$
124.ကိုစိုးလြင္ - 500NT$
125.ကိုသိန္းေအး - 500NT$
126.မခင္ခင္ႏြဲ႕ - 500NT$
127.မစပယ္ - 500NT$
128.ေဒၚေငြၾကည္ - 500NT$
129.မ၀င္း၀င္းၾကဴ - 500NT$
130.ေဒၚ၀င္း၀င္းေဌး - 500NT$
131.ကိုေကၽာ္ေသာင္း+မ၀င္း၀င္းျမင့္ - 500NT$
132.ကိုေအာင္ျမင့္+မကၽင္ေငြ - 500NT$
133.ကိုျမင့္သိန္း - 500NT$
134.ကိုေဇာ္ၾကီး - 500NT$
135.ကိုတီတီး - 500NT$
136.မၾကဴ းၾကဴ း - 500NT$
137.မတင္တင္၀င္း - 500NT$
138.ဦးစင္ဟုတ္ - 500NT$
139.ေမာင္ေကာင္းထက္ေဇ - 500NT$
140.မေထြးလင္း - 300NT$
141.ကိုသိန္းျမင့္ - 300NT$
142.လိုက္စစ္လံု - 300NT$
143.ကိုေကၽာ္၀င္း - 300NT$
144.ကိုအာကာလူး မိသားစု - 200NT$
-------------------------------------------------------------------
(Ps.ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းေငြလႊဲျပီး ျဖစ္ပါေသာ္လည္း အလွဴရွင္စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေသးပါက Comment တြင္ေရးသားေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင္႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္ရွင္။)
------------------------------------------------------------------
စကၤာပူမွ အလွဴရွင္မ်ားေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ
×××××××××××××××××××××××××
မနွင္းယုယု၀င္း - $2536 +မစုငယ္၀င္း - Total 10714 = S$ 13250
(S$ 13250 × 890 = 1,1792,500 Kyats) = ၁၁,၇၉၂,၅၀၀ က်ပ္
(သိန္းတစ္ရာ႔တစ္ဆယ္႔ခုနွစ္သိန္း ကိုးေသာင္းနွစ္ေထာင္႔ငါးရာက်ပ္တိတိ)
-----------------------------------------------------------------
USA မွ အလွဴရွင္မ်ားေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ
××××××××××××××××××××××××
မဟန္စုယဥ္ နွင္႔ ဖေလာ္ရီဒါျမန္မာအလွဴရွင္မ်ား(USA)မွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္း - ၄,၀၇၄,၂၀၀ က်ပ္
(သိန္းေလးဆယ္နွင္႔ ခုနွစ္ေသာင္းေလးေထာင္႔နွစ္ရာက်ပ္တိတိ)
မေလးရွားမွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ
-----------------------------------------------------------------
မေလးရွားမွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ
×××××××××××××××

ဦးေအာင္သန္းညြန္႔ (မေလးရွား)မွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္း - ၇,၃၂၇,၀၀၀ က်ပ္
(ခုနွစ္ဆယ္႔ သံုးသိန္း နွစ္ေသာင္း ခုနွစ္ေထာင္က်ပ္တိတိ)
 ----------------------------------------------------------------
ထိုင္၀မ္မွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ
×××××××××××××××××
1.မအိေဆြျမင္႔ ၊ Dr.နွင္း၀တ္ၾကည္(ထိုင္၀မ္) မွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္း(ပထမအၾကိမ္)- ၁၃၅,၀၀၀ က်ပ္
2.မအိေဆြျမင္႔ ၊ Dr.နွင္း၀တ္ၾကည္(ထိုင္၀မ္) မွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္း(ဒုတိယအၾကိမ္) - ၈,၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ရွစ္ဆယ္႔နွစ္သိန္းက်ပ္တိတိ) (11/8/2015)
3.မအိေဆြျမင္႔ ၊ Dr.နွင္း၀တ္ၾကည္(ထိုင္၀မ္) မွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္း(တတိယအၾကိမ္)-၂,၃၆၅,၀၀၀ က်ပ္(28/8/2015)
----------------------------------------------------------
ထိုင္၀မ္မွ အလွဴေငြ စုစုေပါင္း = ၁၀,၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္
----------------------------------------------------------
ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ေပးပို႔ လွဴဒါန္းေငြစုစုေပါင္း
×××××××××××××××××××××××××××
မဇင္ျမတ္စိုး(ဂ်ပန္) မွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္း - (၁,၉၇၀,၀၀၀ က်ပ္)
(တစ္ဆယ္႔ကိုးသိန္း ခုနွစ္ေသာင္းက်ပ္တိတိ)
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

လွဴဒါန္းျပီးအလွဴေငြ စုစုေပါင္း-
×××××××××××××××
1.ပထမအၾကိမ္ (ကိုမ်ိဳးၾကီး ပန္းပ်ိဳးသူ- မႏၱေလး) - ၂,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ေကာလင္း+ပြင္႔ျဖဴေရေဘး)
2.ဒုတိယအၾကိမ္(Dr.သန္းထြန္း-စစ္ကိုင္း)         - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (စစ္ကိုင္းတိုင္း-၀က္လက္ျမိဳ႔နယ္)
3.ကိုၾကီးနွင္႔ မိတ္ေဆြေမာင္နွမမ်ားအဖြဲ႔(ပြင္႔ျဖဴ)   - ၅,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ပြင္႔ျဖဴ +ေစတုတၱရာ)
4.ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးပရဟိတလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔- ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ရခိုင္ျပည္နယ္ -ေျမာက္ဦး)
Radana Moe
5.Future Youth (Ye Hein)                           - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ရခိုင္ျပည္နယ္-သံတြဲ )
6.ေရွးေရစက္ပရဟိတအဖြဲ႔(မႏၱေလး)Shin Mon   - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ေစတုတၱရာ/ပြင္႔ျဖဴ )
7.Heart to Heart Donation Group (Yp Phyo) - ၁,၀၅၃,၀၀၀ က်ပ္(ပြင္႔ျဖဴ / ဇလြန္ )
(ဆန္အိတ္ ၄၅ အိတ္အလွဴ × ၂၃,၄၀၀ က်ပ္)
8.Online ပရဟိတအဖြဲ႔ (Aung Soe Oo)           - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္
9.ကိုၾကီးနွင္႔ မိတ္ေဆြေမာင္နွမမ်ား(ဒုတိယအၾကိမ္)- ၅,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ဧရာ၀တီတိုင္း)
10.(၁၀ၾကိမ္)ေျမာက္အလွဴ (ကိုမ်ိဳးၾကီး ပန္းပ်ိဳးသူ )   - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (လက္ပန္းတန္း)
11.(၁၁ၾကိမ္)ေျမာက္အလွဴ (Dr.Nanda Win)       - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ဧရာ၀တီတိုင္း၊အဂၤပူ)
12.ကိုၾကီးနွင္႔ မိတ္ေဆြေမာင္နွမမ်ား(တတိယအၾကိမ္)- ၇,၃၂၇,၀၀၀ က်ပ္
(မေလးရွားမွ လွဴဒါန္းေငြမ်ားအားလံုး)
13.ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးပရဟိတလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔- ၁,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ခ်င္းျပည္နယ္)
Radana Moe
------------------------------------------------------------------------------------------------
ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ားအား လွဴဒါန္းျပီးေငြ စုစုေပါင္း = ၂၈,၃၈၀,၀၀၀ က်ပ္
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလွဴဒါန္းေငြမ်ား-
×××××××××××××××××××
14.ကိုၾကီးနွင္႔ မိတ္ေဆြေမာင္နွမမ်ားအဖြ႔ဲ       - ၃,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ဧရာ၀တီတိုင္း)(4/9/2015)
(တစ္အိမ္ေထာင္ ၃၀,၀၀၀ က်ပ္နွင္႔အိမ္ေထာင္စု၁၀၀ အတြက္လွဴဒါန္းပါသည္။)

15.ကိုမ်ိဳးၾကီး (ပန္းပ်ိဳးသူ) အဖြဲ႔                     - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ခ်င္းျပည္နယ္) (4/9/2015)
(တစ္အိမ္ေထာင္ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္နွင္႔အိမ္ေထာင္စု၁၀၀ အတြက္လွဴဒါန္းပါသည္။)

16.အြန္လိုင္းေလထန္ကုန္းအဖြဲ႔                   - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ဧရာ၀တီတိုင္း) (4/9/2015)

17.ကိုမ်ိဳးၾကီး(ပန္းပ်ိဳးသူ)                            - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္(28/9/2015)
(ျပတင္းေပါက္ ၇ေပါက္အလွဴ)

18.ကိုစိုး(မေနာၾကာျဖဴ )                           - ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (2/10/2015)
(ခ်င္းျပည္နယ္ ဆိုလာမီးျပားအလွဴ  )

19.ကိုၾကီးနွင္႔ ပရဟိတမိတ္ေဆြမ်ား             - ၅,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္(13/10/2015)
(ကယားျပည္နယ္အလွဴ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
(13/10/2015)ေန႔အထိ လွဴဒါန္းျပီးအလွဴေငြစုစုေပါင္း= ၃၈,၉၈၀,၀၀၀ က်ပ္
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 အလွဴေငြ လက္က်န္စာရင္း-
-----------------------------
 (28/9/2015)ေန႔အထိ လက္ခံရရိွေငြေပါင္း           = ၄၆,၄၇၅,၇၅၈ က်ပ္
(13/10/2015)ေန႔အထိ လွဴဒါန္းျပီးအလွဴေငြစုစုေပါင္း= ၃၈,၉၈၀,၀၀၀ က်ပ္
---------------------------------------------------------------------------
လက္က်န္ အလွဴေငြ စုစုေပါင္း                            =    ၇,၄၉၅,၇၅၈ က်ပ္
---------------------------------------------------------------------------

အလွဴရွင္မ်ားအားလံုးကို ေလးစားစြာ ေက်းဇူးတင္လ်ွက္-
၀ါ၀ါခိုင္မင္း(Ph- 09402777916)Thursday, September 10, 2015

သဒၶမၼပါလ စစ္ကို္င္းေတာင္ရိုး ဆြမ္းေလာင္းအသင္း​ (၆ နွစ္)ျပည္႔ ဆြမ္းေလာင္းလွဴပြဲအတြက္ နတ္သုဒၶါဒံေပါက္ဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ားနွင္႔ အလွဴရွင္မ်ားမွတ္တမ္း(၂၀၁၅)


မဂၤလာပါရွင္-
၂၀.၉.၂၀၁၅(တနဂၤေႏြေန႔)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္႔ သဒၶမၼပါလ စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုးဆြမ္းေလာင္းအသင္း (၆) နွစ္ျပည္႔ အထိမ္းအမွတ္ဆြမ္းေလာင္းလွဴပြဲအျဖစ္ သံဃာအပါး(၁၀၀၀)အား နတ္သုဒၶါဒံေပါက္ဆြမ္း လွဴဒါန္းနိုင္ရန္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ား ဖိတ္ေခၚခဲ႔ရာ ယခု သံဃာေတာ္ (၁၀၀၆ ပါး) စာအတြက္ ဆြမ္းအလွဴေငြ -၂,၅၁၅,၀၀၀ က်ပ္ (နွစ္ဆယ္႔ငါးသိန္း တစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္) လက္ခံရရိွျပီး ျဖစ္ပါေသာေၾကာင္႔  ဆက္လက္လွဴဒါန္းလိုၾကေသာ ေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ားအေနနွင္႔ မိမိတို႔ေစတနာသဒၶါေပါက္သည္႔ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းနိုင္ၾကသလို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ဆက္လက္လွဴဒါန္းနိုင္ၾကပါေၾကာင္း ကုသိုလ္အက်ိဳးေမ်ွာ္၍ ဖိတ္ေခၚလိုက္ရပါတယ္ရွင္။

လွဴဒါန္းနိုင္ရန္-
××××××××××
(၁)ဗလာစာအုပ္      - (တစ္အုပ္ - ၂၀၀ က်ပ္)

(၂)ေဘာလ္ပင္    - (တစ္ေခ်ာင္း - ၁၅၀/၂၀၀ က်ပ္)

(၃)ဆပ္ျပာမွဳန္႔ထုတ္(ေသး) - (တစ္ထုတ္လ်ွင္ - ၁၀၀ က်ပ္ /၂၀၀ က်ပ္ )

(၄)ကိုယ္တိုက္ဆပ္ျပာခဲ - (တစ္ခဲ - ၂၀၀ က်ပ္/၃၀၀ က်ပ္)

(၅)ေခါင္းရိတ္ဒါ။  - (တစ္ဘူးလ်ွင္ - ၂၀၀ က်ပ္)

(၆)သကၤန္းၾကီး  - ၂၅,၀၀၀ က်ပ္
(စာေရးတံမဲ ေဖာက္ေပးရန္)

(၇)သကၤန္းလတ္  - ၁၅,၀၀၀ က်ပ္
(စာေရးတံမဲ ေဖာက္ေပးရန္)

(၈)ထီး - ၆,၀၀၀ က်ပ္
(စာေရးတံမဲ ေဖာက္ေပးရန္)

(၉) ဖိနပ္ - ၆,၅၀၀ က်ပ္
(စာေရးတံမဲ ေဖာက္ေပးရန္)

နတ္သုဒၶါဒံေပါက္ အလွဴရွင္မ်ားမွတ္တမ္း-
××××××××××××××××××××××××××

(၁)ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏ္ +ေဒၚ၀ါ၀ါခိုင္မင္း၊သမီးေလး- ေမျမတ္နိုးခိုင္ မိသားစု -  ၁၁၂,၅၀၀ က်ပ္ ( သံဃာေတာ္ ၄၅ ပါးအတြက္)

(၂)ကိုသက္နိုင္ဦး + ေဒါက္တာနွင္း၀တ္ၾကည္ ၊သား-ေမာင္မင္းသစ္ထြန္း မိသားစု (ထိုင္၀မ္) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ ( သံဃာေတာ္ ၁၂ ပါးအတြက္)

(၃)ေဒၚခင္မာလာေမာင္ - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၂၀ ပါးအတြက္)

(၄)မသီရိေဟမာန္ေက်ာ္ (USA)   - ၇၅,၀၀၀ က်ပ္   (သံဃာေတာ္ ၃၀ ပါးအတြက္)

(၅)Drသန္းထြန္း+ေဒၚမိုးမိုး (သား)ေမာင္ထက္ဦးေ၀ယံ သမီး မေမသစၥာခင္ မိုးထက္ပါရမီ မိသားစု ျမင္းမူၿမိဳ႕  - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္(သံဃာေတာ္ ၂၀ ပါးအတြက္)

(၆)Dr.ထိန္၀င္း+Dr.နွင္းေအးယဥ္ (ရန္ကုန္)- ၂၅,၀၀၀ က်ပ္
(သံဃာေတာ္ ၁၀ ပါးအတြက္)

(၇)မခင္ျငိမ္းခ်မ္းဦး (မေလးရွား) - ( ၁သိန္း) က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၄၀ ပါးအတြက္)

(၈)မမူမူေမာင္ (ဒူဘိုင္း) - ၁၂၅,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၅၀ပါးအတြက္)

(၉)ကိုလွသန္းမိုး+မေစာသြယ္ေအး(စကၤာပူ) - ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ ပါးအတြက္)

(၁၀)ကိုေက်ာ္မင္းထြန္း+မယုသိန္း မိသားစု (ထိုင္း)  - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၂၀ပါးအတြက္)

(၁၁)မငုဇာခိုင္ (စကၤာပူ) - ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ ပါးအတြက္)

(၁၂)ဦးေအာင္စြမ္း +ေဒၚခင္တုတ္ မိသားစု - ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ ပါးအတြက္)

(၁၃)ကိုမ်ိဳးေအာင္+မအိေဆြျမင့္ ၊သား- ေမာင္ေကာင္းထက္နိုင္၊သမီး -မယြန္းေရႊရည္ မိသားစု (ထိုင္၀မ္) - ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ ပါးအတြက္)

(၁၄)မအိမြန္မြန္ (စကၤာပူ) - ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ ပါးအတြက္)

(၁၅)Dr.တင့္ေဆြ+ေဒၚျမျမေအး (အင္ဒီယာနာပိုးလစ္ျမိဳ႕ ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု) - ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ ပါးအတြက္)

(၁၆)ကိုမင္းေထြး+မေရႊလမင္း (မႏၱေလး) - ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ ပါးအတြက္)

(၁၇)ကိုမ်ိဳးျမင္႔ေအာင္ + မစုမြန္ေဌး မိသားစု (စကၤာပူ) - ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ ပါးအတြက္)

(၁၈)ဦးလံုးစိန္ + ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု - ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ ပါးအတြက္)

(၁၉)မသဲစုမြန္  - ( ၁ သိန္း) က်ပ္ (သံဃာေတာ္အပါး ၄၀ အတြက္)

(၂၀)Steven + Amy (Singapore) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၂၀ပါးအတြက္)

(၂၁)Mr.& Mrs.Argus Ang Wei Kwang family - ၂၅၀၀၀ က်ပ္
(သံဃာေတာ္ ၁၀ပါးအတြက္)

(၂၂)နွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္+ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳစန္း (YNTZ Car Sales Centre) မိသားစု - ၁,၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(သံဃာေတာ္အပါး ၅၀၀ အတြက္)

(၂၃)ႏွစ္ဖက္မိဘ မ်ားအမွဴ းထား၍ ကိုရဲဝင္းႏိုင္..မဟန္စုယဥ္ (USA) - ၁၁၂,၅၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၄၅ပါးအတြက္)

(၂၄)ဦးတြတ္ေဒၚသန္းသန္းေဌးမိးသာစု  - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(သံဃာေတာ္ ၁၂ ပါးအတြက္)

(၂၅)ကိုရဲေဇယ်ရိွန္+ မမီမီလြင္မိသားစု - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(သံဃာေတာ္ ၁၂ ပါးအတြက္)

စကၤာပူ
×××××
(၁)ကိုေဇာ္လင္းနိုင္ + မဥမၼာသန္႔ (စကၤာပူ) - ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ ပါးအတြက္)

(၂)မရီရီျမိဳင္ (စကၤာပူ) -၂၅,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၁၀ ပါးအတြက္)

(၃)မသင္းလဲ႔ရည္ေမာင္ (စကၤာပူ) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (သံဃာေတာ္ ၂၀ပါးအတြက္)
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
စုစုေပါင္း လက္ခံရရိွေငြ                     = ၂,၅၄၀,၀၀၀ က်ပ္
(သံဃာေတာ္ ၁,၀၁၆ ပါး × ၂,၅၀၀ က်ပ္)
-------------------------------------------------------------------------------

သကၤန္း+ထီး+ဖိနပ္အလွဴရွင္စာရင္း-
×××××××××××××××××××××××

(၁)ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဝဏၰိတ (မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ)
( ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္ ပုဒါတ္စာကုန္းေက်းရြာ)  မွ သကၤန္း (၁၀ စံု) လွဴဒါန္းပါမည္။

(၂)ကိုေက်ာ္မင္းထြန္း+မယုသိန္း မိသားစု (ထိုင္း) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (သကၤန္းၾကီး ၂စံု)

(၃)ကိုေအးခ်မ္းေအာင္+မျဖဴသီဟန္ မိသားစု(A5 ေသာက္ေရသန္႔) - ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (သကၤန္းႀကီး ၁၀ စံု)

(၄)ဦးလံုးစိန္ + ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု - ၇၀,၀၀၀ က်ပ္
(သကၤန္းၾကီး၁ စံု× ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ + သကၤန္းလတ္ ၃ စံု×၁၅,၀၀၀က်ပ္)

(၅)ကြယ္လြန္သူမိခင္ၾကီး ေဒၚထားထားခိုင္အား ရည္စူး၍ သမီး-မျဖိဳးေ၀ခိုင္(ရန္ကုန္) - ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (သကၤန္းၾကီး ၁၀ စံု×၂၅,၀၀၀ က်ပ္)

(၆) ဦးေက်ာ္စိုး+ ေဒၚတင္တင္ျငိမ္း သား ကိုေက်ာ္မင္းထက္ မိသားစု-  ၁၂၅,၀၀၀ က်ပ္
(ထီး ၁၀ လက္×၆,၀၀၀ က်ပ္ + ဖိနပ္ ၁၀ ရံ× ၆,၅၀၀ က်ပ္ )

(၇)ကိုမ်ိဳးသြင္+ မေစာျမသႏၱာ၀င္း  - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(သကၤန္းၾကီး ၄ စံု)

(၈)နွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္+ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳစန္း (YNTZ Car Sales Centre) မိသားစု -၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(သကၤန္းၾကီး ၁၀ စံု )

ဆပ္ျပာမွဳန္႔ +အေထြေထြ အလွဴရွင္-
×××××××××××××××××××××××

(၁)မခင္ျငိမ္းခ်မ္းဦး (မေလးရွား) - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၁၀၀ က်ပ္တန္ ဆပ္ျပာမွဳန္႔ အထုတ္ ၁၀၀၀ လွဴဒါန္းပါမည္။)

(၂)ဦးလံုးစိန္ + ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု - ၄၀,၀၀၀ က်ပ္
(ဆပ္ျပာမွဳန္႔ ၁၀၀ က်ပ္×၁၀၀ +ကိုယ္တိုက္ဆပ္ျပာ ၂၀၀ က်ပ္×၁၀၀+ေခါင္းရိတ္ဓါး ၂၀၀ က်ပ္×၅၀)

န၀ကမၼအလွဴေငြ
×××××××××××

(၁)ဦးေအာင္စြမ္း+ေဒၚခင္တုတ္ မိသားစု - (၁၀ သိန္း) က်ပ္
(သံဃာေတာ္တစ္ပါးလ်ွင္ ၁၀၀၀ က်ပ္× အပါး ၁၀၀၀)

(၂)ဦးလံုးစိန္ + ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု - ၁၃,၀၀၀ က်ပ္

ဗလာစာအုပ္+ ေဘာလ္ပင္အလွဴရွင္မ်ား-
××××××××××××××××××××××××

(၁)ေတာ္၀င္ျမင္႔မိုရ္ကုမၸဏီ  မွ ဗလာစာအုပ္ (၁၀၀၀) လွဴဒါန္းပါမည္။

(၂)မငုဇာခိုင္ (စကၤာပူ) - ၃၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(ဗလာစာအုပ္၂၀၀ က်ပ္× ၁၀၀၀ + ေဘာလ္ပင္ ၁၅၀က်ပ္×၁၀၀၀)

(၃)ကိုေအာင္ေနလင္း+ မဇာဇာသက္နိုင္ သမီး Kira ရွင္းသန္႔လင္းမိသားစု (USA) - (ေဘာလ္ပင္ ၁၀၀ က်ပ္ × ၂၀၀ )

(၄)ကိုမ်ိဳးျမင္႔ေအာင္ + မစုမြန္ေဌး မိသားစု (စကၤာပူ)  - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
(ေဘာလ္ပင္ ၂၀၀ က်ပ္× ၁၀၀)

(၅)ဦးလံုးစိန္ + ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု - ၂၇,၀၀၀ က်ပ္
(စာအုပ္ ၂၀၀က်ပ္× ၆၀+ ေဘာလ္ပင္ ၁၅၀က်ပ္×၁၀၀)

×××××××××××××××××××××××××××××

ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္-
××××××××××××××

(၁)ေဒၚ၀ါ၀ါခိုင္မင္း (Ph- 09402777916) Nan War War Mg
ေငြလႊဲရန္- KBZ (Yankin) 127-501-00200276901
AYA Bank(WZT) - 0082223010001559

(၂)မစုငယ္၀င္း (စကၤာပူ) Su Nge Win

(၃)မျမရည္ညိဳ (စကၤာပူ) Mya Yee Nyo

(၄)မရႊန္းလဲ႔ေမ (စကၤာပူ) Dora May

(၅)မဇင္ျမတ္စိုး (ဂ်ပန္) Zin Myat Soe

(၆)ေဒါက္တာနွင္း၀တ္ၾကည္ (ထိုင္၀မ္) Hnin Wut

(၇)ေဒါက္တာေထြးေထြးယု(USA) Htwe H Yû

(၈)ကိုမင္း (ထိုင္း) Ko Min

(၉) ကိုေဇာ္ျမင္႔ (မႏၱေလး) Ko Zaw Myint


ေလးစားစြာ ေက်းဇူးတင္လ်ွက္-
၀ါ၀ါခိုင္မင္း
သဒၶမၼပါလ စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုးဆြမ္းေလာင္းအသင္း

Friday, September 4, 2015

၂၀၁၅ ျမန္မာျပည္အ၀ွမ္း ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ားအား လွဴဒါန္းေပးခဲ႔ၾကေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ားမွတ္တမ္း(လက္ခံရရိွေငြ ၄၆,၄၂၅,၇၅၈ က်ပ္ )

မဂၤလာပါရွင္-
ျမန္မာျပည္အ၀ွမ္း ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ႔ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပည္တြင္း ျပည္ပေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ားမွ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကျပီး (၂၈.၈.၂၀၁၅)ေန႔အထိ လက္ခံရရိွေသာ အလွဴေငြ စုစုေပါင္းမွာ (၄၆,၄၂၅,၇၅၈ က်ပ္)  ျဖစ္ျပီး ယေန႔ (၄.၉.၂၀၁၅)ေန႔အထိ လွဴဒါန္းျပီး အလွဴေငြ စုစုေပါင္းမွာ (၃၂,၈၈၀,၀၀၀ က်ပ္) ျဖစ္ပါေသာေၾကာင္႔  လက္က်န္အလွဴေငြမွာ (၁၃,၅၄၅,၇၅၈ က်ပ္) ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပအလွဴရွင္မ်ားအား ေလးစားစြာျဖင္႔ အသိေပးလိုက္ရပါတယ္ရွင္။
လက္က်န္အလွဴေငြမ်ားကို ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္လွဴဒါန္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။။။

အလွဴေငြ လက္က်န္စာရင္း-
-----------------------------
 (28/9/2015)ေန႔အထိ လက္ခံရရိွေငြေပါင္း       = ၄၆,၄၂၅,၇၅၈ က်ပ္
(4/9/2015)ေန႔အထိ လွဴဒါန္းျပီးအလွဴေငြစုစုေပါင္း=၃၂,၈၈၀,၀၀၀ က်ပ္
---------------------------------------------------------------------------
လက္က်န္ အလွဴေငြ စုစုေပါင္း                         = ၁၃,၅၄၅,၇၅၈ က်ပ္
---------------------------------------------------------------------------

အလွဴရွင္မ်ားမွတ္တမ္း-

××××××××××××
1.ျမန္မာျပည္မွ လက္ခံရရိွေငြ စုစုေပါင္း = ၁၀,၅၆၂,၀၅၈ က်ပ္
2.စကၤာပူမွ လက္ခံရရိွေငြစုစုေပါင္း = ၁၁,၇၉၂,၅၀၀ က်ပ္
(S$ 13250 × 890 = 1,1792,500 Kyats)
3.USA မွ လက္ခံရရိွေငြ စုစုေပါင္း = ၄,၀၇၄,၂၀၀ က်ပ္
4.မေလးရွားမွ လက္ခံရရိွေငြ စုစုေပါင္း = ၇,၃၂၇,၀၀၀ က်ပ္
5.ထိုင္၀မ္မွ လက္ခံရရိွေငြ စုစုေပါင္း = ၁၀,၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္
6.ဂ်ပန္မွ လက္ခံရရိွေငြ စုစုေပါင္း = ၁,၉၇၀,၀၀၀ က်ပ္
-------------------------------------------------------------------------------------
(၂၈.၉.၂၀၁၅)ေန႔အထိ လက္ခံရရိွေငြေပါင္း = ၄၆,၄၂၅,၇၅၈ က်ပ္
------------------------------------------------------------------------------------
အလွဴေငြလက္ခံသူ-
ေဒၚ၀ါ၀ါခိုင္မင္း(Ph- 09402777916)
နန္း၀ါ၀ါေမာင္ နွင္႔ ပရဟိတစိတ္၀င္စားသူ ေမာင္နွမမ်ားအဖြဲ႔-


ျမန္မာျပည္ အလွဴရွင္စာရင္း
××××××××××××××××××
Nan War War Mg လက္ခံရရိွေသာ အလွဴေငြမ်ားစာရင္း

(၁) နန္း၀ါ၀ါေမာင္ နွင္႔ ပရဟိတစိတ္၀င္စားသူ ေမာင္နွမမ်ားအဖြဲ႔-
( ၂ သိန္း)က်ပ္
(၂)ေဒါက္တာသက္ထြန္းေအာင္+ မျမတ္သူခိုင္ - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၃)ဦးတီပိုး + ေဒၚခ်င္းဟြာ မိသားစု - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၄)ကိုေအာင္ျဖိဳး - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၅)ကိုေဇာ္နိုင္၀င္း+မခင္နွင္းစိုး မိသားစု(ရန္ကုန္) - (၂ သိန္း) က်ပ္
(၆)ေဒၚခင္ေအးသာ ေမြးေန႔အလွဴ - (၁သိန္း)က်ပ္
(၇)ကိုသက္ႏိုင္ဦး+Dr.ႏွင္းဝတ္ၾကည္ ၊သား-မင္းသစ္ထြန္း မိသားစု (ထိုင္ဝမ္)-၆၀,၀၀၀ က်ပ္
(၈)Gift 4 You Online Gift Shop Family မွ ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၉)ရရွားေရာက္ ျမန္မာမိသားစုနွင္႔ ေက်ာင္းသားမ်ား - ( ၆ သိန္း) က်ပ္
(၁၀)ဦးကိုကိုႏိုင္+ေဒၚျမင့္သဲစုစံ ၊သား-ဇြဲလုလင္ႏိုင္မိသားစု (ရန္ကုန္) - (၂ သိန္း) က်ပ္
(၁၁)မသီတာထြန္းေမာင္ (ရန္ကုန္) - ၄၅,၀၀၀ က်ပ္
(၁၂)ကိုေက်ာ္သူရေအာင္ + မျဖိဳးသႏၱာ မိသားစု(ရန္ကုန္)- ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၁၃)မေအးမဥၨဴေမာင္ (ရန္ကုန္) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၁၄)ကိုမ်ိဳးသြင္ + မေစာျမသႏၱာ၀င္း - ၄၂,၉၀၀ က်ပ္
(၁၅)ဦးလံုးစိန္ +ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု -( ၁ သိန္း) က်ပ္
(၁၆)ကိုေအာင္သန္႔ + မဇြန္ဇြန္ (ရန္ကုန္) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(၁၇)ကိုရန္နိုင္ + မသီတာ(ေမာ္လျမိဳင္) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၁၈)မင္းေကာခ်မ္း+ မစႏၵာေအာင္၊သား-မင္းကြန္းခ်မ္း မိသားစု(ေမာ္လျမိဳင္)- (၁ သိန္း) က်ပ္
(၁၉)ဦးခ်စ္ထြန္း +ေဒၚအိနန္ တို႔အားရည္စူး၍ မစန္းစန္းခိုင္(စကၤာပူ)-၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၂၀)ေဒၚစိန္ရီ မိသားစု - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၂၁)Jasmine Phyu - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၂၂)Aye Myat Khaing - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၂၃)Mal Thida - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(၂၄)May - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(၂၅)မလွလွေအး -၂၀,၀၀၀ က်ပ္
(၂၆)မလီလီေထြး -၁၀,၀၀၀ က်ပ္
(၂၇)မမိုးမိုးနိုင္(USA) - ( ၁သိန္း)က်ပ္
(၂၈)ကိုေက်ာ္သူရ (စကၤာပူ) - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၂၉)Dr.ေ၀လြင္ဦး မိသားစု (ရန္ကုန္) - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(၃၀)မမိုးမခေမ မိသားစု (ရန္ကုန္) - ( ၂ သိန္း) က်ပ္
(၃၁)ဦးမ်ိဳးေက်ာ္စြာလြင္ ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေမာင္ႏွမမ်ား-၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၃၂)သဒၶမၼပါလ စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုးဆြမ္းေလာင္းအသင္း(မေလးရွား)အဖြဲ႔- ၁၀၃,၀၀၀ က်ပ္
(၃၃)ေဒၚျမင့္ျမင့္ေမာ္ မိသားစု (အင္းစိန္မုဒိတာအိမ္ရာ) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၃၄)မရတနာေလး (ရန္ကုန္) - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၃၅)မတင္မိုးခိုင္ မိသားစု - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
(၃၆)ကိုမင္းစိုးသိန္း မိသားစု - ( ၂ သိန္း) က်ပ္
(၃၇)ကိုေအာင္ေနလင္း + မဇာဇာသက္နိုင္၊သမီးေလး-Kira ရွင္းသန္႔လင္း မိသားစု(USA) - ၇၀,၀၀၀ က်ပ္
(၃၈)မသဥၨာေ၀မြန္ - ၂၅,၀၀၀ က်ပ္
(၃၉)မမူမူေအာင္ - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(၄၀)မသီရိထြန္း -၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(၄၁)မထက္ထက္ေအး- ၂၅,၀၀၀ က်ပ္
(၄၂)မေရႊႏြယ္မင္း - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
(၄၃)ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ခိုင္ - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၄၄)မေအးေအးခိုင္ - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၄၅)မျငိမ္းျငိမ္းစံ - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၄၆)" Penta-construction Co,. Ltd ( Myanmar Branch ) မွ Thilawa SEZ ဝန္ထမ္း မိသားစု " - ၂၉၁,၀၀၀ က်ပ္
(၄၇)ကိုစိန္မ်ိဳးျမင့္ + မေနေနလွိဳင္၊ သား-ေမာင္ဥကၠာမိုးျမင့္ မိသားစုမွ သားေလး--ေမာင္ဥကၠာမိုးျမင့္ ( ၁နွစ္)ျပည္႔ ေမြးေန႔အလွဴ - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၄၈)ေဒၚၾကည္ၾကည္ႏြဲ႕ ၊ ကိုဇာနည္႐ဲဟိန္း၊ ကိုျမတ္ၾကည္ေမာင္ႏွင့္ မေအးနႏၵာေမာင္ - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၄၉)Dr.ဦးေမာင္လွ + ေဒၚခင္ေအး၀င္း မိသားစု (ရန္ကုန္) - ( ၁သိန္း) က်ပ (၅၀)မခင္စုစုေအာင္ - ( ၁သိန္း)က်ပ္
(၅၁)ေဒၚရီေလးပိုင္ (ရန္ကုန္) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၅၂)ကိုရန္နိုင္၀င္း + မအိစုေထြး မိသားစု(ရန္ကုန္) - ( ၁သိန္း) က်ပ္ (၅၃)Dr.၀င္းမာစိုး (စကၤာပူ) -( ၁သိန္း)
(၅၄)ဦးသိန္း၀င္း +ေဒၚႏြဲ႔ႏြဲ႔၀င္း မိသားစု - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
(၅၅)ဦးတင္ေမာင္ျမ +ေဒၚတင္နီလာထြဋ္ - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
(၅၆)Dr.ေစာထြဋ္ဦး+Dr.ခ်ိဳခ်ိဳေမႊး မိသားစု(ေတာင္ၾကီး) - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
(၅၇)ဦးတင္ေမာင္+ေဒၚတင္တင္၀င္း(ေရနံေခ်ာင္း) - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၅၈)မသူဇာစိုး(ေမာ္လျမိဳင္) - (၁ သိန္း) က်ပ္
(၅၉)မေမဖူးပြင္႔ေ၀ (စကၤာပူ) - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၆၀)ဗိုလ္ၾကီးရဲသီဟထြန္း + မေမစႏၵာေအာင္(ျမစ္ၾကီးနား) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၆၁)မ၀ါ၀ါျဖဳိး - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
(၆၂)ဦးေျပေအး+ေဒၚသန္းသန္း၀င္း၊သား-စစ္မင္းဦး မိသားစု-( ၄ သိန္း) က်ပ္
(၆၃)မသဇင္ဦး (ထိုင္း) - (၁သိန္း)က်ပ္
(၆၄)မမ်ိဳးေနဇာ - ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
(၆၅)ဧရာ၀တီတိုင္း ေရေဘးအလွဴအတြက္ CHIN CORP MYANMAR CO., LTD. မွ ဝန္ထမ္းမ်ားမိသားစုမ်ားမွ အလွဴေငြ (၄၀၂,၀၀၀ က်ပ္)
(၆၆)ကိုေဖေမာင္ရိွန္ + မနွင္းအိလတ္ မိသားစု - ၇၀,၀၀၀ က်ပ္
(၆၇)မေဟမာျမတ္ခိုင္ ၊ မနႏၵာထြန္း (အဂၤလန္)- ၁သိန္းက်ပ္
(၆၈)မဖူးပြင္႔ေ၀ ၊ မဖူးပြင္႔ခိုင္ -၄၀,၀၀၀ က်ပ္
(၆၉)မမ်ိဳးေလး - ၅၀,၀၀၀က်ပ္
(၇၀)ဦးၾကီးဟင္+ေဒၚစန္းၾကြယ္ မိသားစု - (၅ သိန္း)က်ပ္
(၇၁)မုဒိတာ Donation group (Alor-Malaysia) (၂၁၀,၀၀၀ က်ပ္)
(၇၂) Ryobi Geotechnique International Pte Ltd(စကၤာပူ) မွ Aquatabs ေဆး (၁,၀၀၀လံုး) ပါ ေဆးဘူး (၂ ဘူး) ႏွင့္ အလွဴေငြ - (၇၃၅,၅၈၅ က်ပ္)
(၇၃)ကိုေက်ာ္ဇင္ဟိန္း+မစုသက္မာဝင္း သမီးေလးဝင့္မႈးသက္ဇင္ မိသားစု-
၅၀,၀၀၀က်ပ္
(၇၄)သမီေလး ႏႈိင္းထက္ဦးခင္ မိသားစု - ၁၅,၀၀၀က်ပ္
(၇၅)မေနာ္ေနာ္ရီမြန္ မွေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ - ၃၁၀,၀၀၀ က်ပ္
(၇၆)မမိုးမိုးေအာင္ - ၆၀,၀၀၀ က်ပ္
(၇၇)မမ်ိဳးမ်ိဳးေမာ္ (အိုးေ၀ HR,Soluting) - ၃၂,၀၀၀ က်ပ္
(၇၈)ေမာင္သူျမင္႔ - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၇၉)ကိုေဇာ္ရိွန္း (စကၤာပူ) - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၈၀)ဦးျမင္႔သိန္း - ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
(၈၁)မသီသီႏုိင္ ၊ နန္းလြင္မာေဌး - ( ၁ သိန္း) က်ပ္
(၈၂)Andie Pinguin မွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ - ၁၄၅,၅၀၀ က်ပ္
(၈၃)ကိုသုေ၀လြင္ + မျပည္႔ျပည္႔ျဖိဳးေဆြ - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၈၄)ကိုေသာ္ထူးဥာဏ္ - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
(၈၅)ေဒၚက်င္ေရႊ မိသားစု - ( ၁သိန္း) က်ပ္
(၈၆)Mr Uu Kim Poh+Mrs Team They Thuan (Singapore) - ၈၉,၀၀၀ က်ပ္
(၈၇)ကိုေက်ာ္ေဇယ်ာဝင္း+မဥမၼာျမတ္မင္း မိသားစု(USA) မွ (၂၆.၈.၂၀၁၅)ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည္႔ သားသား- Liam ထက္အာကာဝင္း ေမြးေန႔အလွဴ - (၁ သိန္း) က်ပ္
(၈၈)မျဖိဳးျမတ္ျဖဴ (USA) - ၁၂၃,၆၀၀ က်ပ္
(၈၉)ကိုညီစည္သူ + မၾကည္ျပာကို မိသားစု(USA) - (၁သိန္း)က်ပ္
(၉၀)မခိုင္ခန္႔သြင္ မွ ခ်င္ျပည္နယ္ေရေဘးအတြက္ လွဴဒါန္းေငြ - ၁,၃၆၀,၀၀၀ က်ပ္
(၉၁)ေဒၚျဖဴျဖဴလြင္ ၊ သား- Dr.သူရေအး ၊သမီး - မသူသူေအး မိသားစု(USA) - ၆၂,၅၀၀ က်ပ္ ($50 ×125) (MaMMKL)
(၉၂)မေအးခ်စ္စံ+မသႏၱာဦး (USA) - ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (200 USD× 125) (MaMMKL) (MaMMKL)
(၉၃)ဦးစိုင္းစိုးျမတ္ +ေဒၚသင္းသင္းယု မိသားစု(USA) -၆၂၅,၀၀၀ ($ 500×125) (MaMMKL)
(၉၄)မရည္မြန္သန္း (USA) - ၁၂၅,၀၀၀ က်ပ္ (MaMMKL)
(၉၅)ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳဦး + သမီး- Allegra ရတနာ(ဆြဇ္ဇာလန္) - ၁၂၅,၀၀၀ က်ပ္ (MaMMKL)
(၉၆)မမီမီခင္ေလး နွင္႔ USA မွ အလွဴရွင္မ်ားအဖြဲ႔ - ၅၃၇,၅၀၀ က်ပ္
($430 ×125) (MaMMKL)
(၉၇)ေမာင္ေမာင္ေထြး, Hwee Shou, သမီး သီတာခင္,ေဂ်ေဂ်ခင္ မိသားစု(USA) - (၂ သိန္း) က်ပ္ (Dr.HHYu)
(၉၈) ေဒၚခင္ခ်ိဳ မိသားစု (USA) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္(Dr.HHYu)
(၉၉)ေဒါက္တာ ေအာင္မ်ိဳးထြန္း(USA) - ၁၃,၀၀၀ က်ပ္(Dr.HHYu)
(၁၀၀)Dr.ေထြးေထြးယု မိသားစု (USA) - ၃၇,၀၀၀ က်ပ္(Dr.HHYu)
(၁၀၁)Andrew Lim and Marlene Lim, daughter Jessica Lim, Son Alex Lim family (USA) - (၂ သိန္း) က်ပ္(Dr.HHYu)
(၁၀၂)Lucy Lim (USA) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (Dr.HHYu)
(၁၀၃)Meng Sio(a)Aung myint(wife)Hong Youk Po(Sons)Williams Sio and Donald Sio Family(USA) (၂ သိန္း )က်ပ္ (Dr.HHYu)
(၁၀၄)ကိုတင့္ကို (USA) - ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ (Dr.HHYu)
(၁၀၅)ဦးတင္ဝင္း+ ေဒါက္တာရီရီေအး (USA) - ၂၅,၀၀၀ က်ပ္(Dr.HHYu)
(၁၀၆)ကိုအဲကပရု (USA) - ၁၂၅,၀၀၀ က်ပ္
(၁၀၇)ဦးသိန္းေဇာ္ + ေဒၚသင္းသင္းျမိဳင္ မိသားစု(ေအ၀မ္းျခံ)- ( ၂သိန္း)က်ပ္
(၁၀၈)ကြယ္လြန္သူေမာင္ေလး တပ္ၾကပ္ ျဖိဳးသီဟ(၆)လျပည္႔အလွဴ - ၂၅,၀၀၀ က်ပ္
(၁၀၉)ကိုမ်ိဳး Bo Hlaing နွင္႔အဖြဲ႔ (မေလးရွား) - ၃၈၀,၀၀၀ က်ပ္(Bo Hlaing)
(၁၁၀)ဗိုလ္ၾကီးေတဇာေအာင္+ေဒၚပြင္႔သိဂီၤ ၊သမီးေလး- အိမ္႔မွဴးေတဇ ၊သက္မွဴးေတဇ မိသားစု- ၁၀၅,၀၀၀ က်ပ္
(၁၁၁)Prof; Dr. Ryo Hasegawa (Japan) -90,000 Kyats
(၁၁၂) ကိုထိန္လင္းဦး + မႏိုင္ပပ (ရန္ကုန္) - 50,000 Kyats
---------------------------------------------------------------------
ျမန္မာျပည္မွ လက္ခံရရိွေငြ စုစုေပါင္း = (၁၀,၅၆၂,၀၅၈ က်ပ္)
--------------------------------------------------------------------
မစုငယ္၀င္း (စကၤာပူ) လက္ခံရရိွေသာ အလွဴေငြစာရင္း Su Nge Win
(1). မဇင္မင္းေရႊ - S$113 (2). ကိုရဲေက်ာ္+မစႏၵီ - S$113 (3). ကိုျမစိုးသူ + မသီတာထြန္း - S$50 (4). မျမတ္သဒၶါၾကည္ ၊ မျမတ္ေသာ္တာဆန္း - S$20 (5). ကိုေအာင္ႏိုင္စိုး ႏွင့္အဖြဲ႕ - S$340 (6). မခင္ျမ၀င္း - S$40 (7). ကိုညီညီလြင္ - S$100 (8). မရီရီၿမိဳင္ - S$50 (9). ေဒၚတင္တင္ေအး မိသားစု - S$50 (10). ကိုေတဇာ - S$50 (11). မသင္းစုစုေအာင္ - S$30 (12). ကိုေဇာ္လင္းႏိုင္ + မဥမၼာသန္႔ - S$100 (13). ကိုအံ႔ထူးနိုင္ + မနွင္းယုလြင္ - S$113 (14). ကိုေအာင္ေဇာ္မင္းသြင္+မတင္ေအးဇင္ - S$ 50 (15). မခင္မ်ိဳးသန္႔ - S$113 (16). မဇင္မာေအာင္ - S$50 (17). မခင္သီရိ - S$50 (18). ကို၀င္းသန္းလွိဳင္ - S$50 (19). မစိုးဆင့္ - S$30 (20). မ၀ါႏု - S$50 (21). ကိုစိုးစံ၀င္း - S$50 (22). မအိမြန္မြန္ - S$100 (23). ဦးခ်စ္ေသာင္ + ေဒၚၾကည္ၾကည္စိန္ - S$40 (24). ကိုၿငိမ္းခ်မ္းသူ + မ၀င္းလဲ့လဲ့ေအာင္ - S$40 (25). မစုရည္လင္း ၊ မေမၿငိမ္းခ်မ္း - SS20 (26). ကိုသီဟရဲတင့္ + မေအးမာလာထြန္း - S$113 (27). ကိုေက်ာ္လြင္ + မခင္စႏၵာ - S$30 (28). မယုယုၾကည္ - S$50 (29). ကိုေဇာ္မင္းလြင္ - S$100 (30). မသင္းသင္းသူ - S$50 (31). မခိုင္ဇင္၀င္း - S$50 (32). မမ်ိဳးမာလာျမင့္ - S$50 (33). မဝါဝါ၀င္း - S$30 (34). မေအးေအးဆန္း - S$113 (35). ကိုသဲကိုကို + မ၀င္း၀င္းေမာ္ - S$100 (36). ကိုေက်ာ္ဇင္လင္း + မခ်ိဳေအးသန္႔စင္ - S$30 (37). ကိုေက်ာ္ဇင္ထြန္း + မျမင့္ၾကဴခိုင္ (သား) သုတမင္းဇင္ မိသားစု - S$50 (38). ပိုင္ဇင္ - S$50 (39). ေစာႏွင္း - S$50 (40). မေႏြးေႏြးအိ - S$30 (41). မသႏာၱ၀င္း - S$30 (42). ကိုယာမိုးလြင္ + မခင္လဲ့ရီ - S$50 (43). ကိုမ်ိဳးဝင္းလိႈင္ + မေဝႏွင္းနိုင္ ၊ (သမီး)မ်ိဳးဟန္နီေသာ္ ၊ (သား)ေကာင္းခန္႔ေက်ာ္ မိသားစု - S$113 (44). ကိုေဇာ္ေလး + မစိုးစိုး - S$30 (45). ကိုရန္ေနာင္ + မစုမြန္ေမာင္ (သမီး) ေမလဲ့မြန္ေနာင္ မိသားစု - S$100 (46). ကိုမင္းေက်ာ္ဇင္ + မႏိုင္ႏိုင္ဦး - S$50 (47). မမီမီေစာ - S$30 (48). ကိုေသာ္ထြန္း - S$40 (49). Shally Aye - S$111 (50). မေအးစုမြန္ - S$30 (51). ဦးစိန္ျမင့္ + ေဒၚျမျမသင္း မိသားစု - S$100 (52). ကိုေက်ာ္လင္းထြန္း + မအိအိလြင္ - S$100 (53). ကိုရန္ပိုင္ - S$30.30 (54). မသီတာထြန္း - S$10 (55). မ၀င္းသြင္ေအး - S$30 (56). မတိုးတိုး၀င္း - S$300 (57). ကိုဦး + မခ်ယ္ရီစိုး - S$50 (58). ကိုညီညီမိုး + မသင္းသီရိစံ (သား) သန္႔ညီဟိန္း - S$30 (59). မစုငယ္၀င္း - S$30 (60). ရီမြန္(PK) – S$100 (61). ကိုျမင့္ႀကိဳင္ + မျဖဴသဲထိုက္ (သား) ေကာင္းထက္စံ မိသားစု - S$200 (S$981) (S$4273) (62). ကိုေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း + မျမဴးမိုင္ - S$50 (63). ကိုေဇာ္ရဲထြန္း + မၿငိမ္းၿငိမ္းအိ - S$56 (64). ကိုေကာင္းျမတ္ + မရတနာ - S$200 (65). ကိုမင္းေအာင္ႏိုင္၀င္း+မသဥၨာႏြယ္ - S$50 (66). ကိုအာကာစိုး + မေစာႏွင္းမူ - S$100 (67). ဦးခင္ေအာင္တင္ + ေဒၚခင္ခင္ဦး မိသားစု - S$150 (68). မေမသီရိေမာင္ - S$100 (69). မသိဂႌစန္း - S$100 (70). မမင္းမင္းခိုင္ - S$120 (71). ကိုရင္ပို + မေမဇင္ဦး (သမီး)ေအးခ်မ္းပို (သား)ဥာဏ္၀င္းထက္ - S$50 (72). ကိုေက်ာ္မ်ိဳးထြဠ္ + မႏုႏုေအာင္ (သမီး) Bridget – S$224 (73). မသင္းသင္းခိုင္ - S$100 (74). မေႏြးေႏြးအိ - S$50 (75). ကိုေဟး၀ဏၰလွိဳင္ + မနန္းသူဇာ - S$100 (76). မစုေ၀လြင္ - S$50 (77). ကိုေအာင္သူစိုး - S$20 (78). ကိုခြန္သန္းေအာင္ + မေမသြယ္ဦး - S$50 (79). အိဇာ - S$100 (80). မျဖဴမာသိမ့္ - S$50 (81). ကို၀င္းညြန္႔ + မျမသဲ၀င့္ - S$50 (82). မအိမြန္ၿဖိဳး - S$56 (83). ဦးေအာင္စြမ္း + ေဒၚခင္တုတ္ ၊ သား-ကိုေအာင္သက္ဦး ၊ ကိုေဇာ္ရိွန္း ၊သမီး-မေမသႏၱာေအာင္ မိသားစု - S$1200 (84). ကိုမ်ိဳးသက္ထြန္း - S$50 (85). ကိုရဲ၀င့္ေအာင္ + မသႏာၱသြင္ - S$50 (86). မစိိုးမမမ်ိဳးေအာင္ - S$100 (87). ဦးညြန္႔၀င္းထြန္း မိသားစု - S$50 (88). မမီမီႏိုင္ - S$50 (89). ကိုေအာင္ေက်ာ္၀င္း + မသီရိမ်ိဳးေသာင္း - S$50 (90). ကိုေဇာ္ေဇာ္ေအာင္+ေဒါက္တာဇင္မာေဝ - S$120 (91). မသိမ့္ - S$50 (92). မေအးနီလာ - S$50 (93). ကိုစိုးမင္းေက်ာ္ - S$50 (94). ကိုဥာဏ္၀င္းေအာင္ - S$20 (95). ကိုဟန္၀င္းေအာင္ - S$20 (96). မဇင္ဇင္သူ - S$10 (97). ကိုေအာင္ကိုထက္ - S$30 (98). မေထြးက်င္ - S$100 (99). ကိုနႏၵ + မတိုးတိုးလြင္ မိသားစု - S$100 (100). Boilermaster မိသားစု - S$480 (101). မသီတာထြန္း - S$50 (102). မထက္သီရိလြင္ - S$50 (103). ကိုဇာဏီလြင္ - S$100 (104). ကိုမိုးေက်ာ္သူ + မနႏၵာလွေဆြ - S$50 (105). ကိုေနေဇာ္ေအာင္ + မလႈိင္၀င္းလဲ့ - S$100 (106). ကိုေအာင္သီဟ - S$50 (107). ကိုသူရယူစိန္ - S$50 (108). Mr Simon Toh + Ms Linda Low Geok Ngoh And Ms Low Geok Hak - S$ 50 (109). ကိုခ်မ္းျမင့္သာ + မမိုးဦးခင္ ၊ သား Noel ေဇယ်ာမိုးျမင့္ မိသားစု - S$1000 (110). ကိုေက်ာ္ဦး + မခ်ယ္ရီျမင့္ မိသားစု - S$50 (111). Nyan Soe Htut + May Thandar Aung Htut , Emma Thandar Htut, Ethan Soe Htut – S$100 (112). CCG & IIID Murdoch University, Australia – S$120 (113). ကိုစိုးပိုင္ထက္ - S$115 (114). ကိုရဲဖုန္းသူ - S$50 (115). Mr. Nguyen Dinh Tam + Mrs Trinh Thi Lien Minh and Son Little Boy Sony (Singapore) - S$50 (116). မေအးျမတ္ခိုင္ - S$50

မနွင္းယုယု၀င္း(စကၤာပူ) လက္ခံရရိွေသာ အလွဴေငြစာရင္းHnin Yu Yu Win
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
1.ဦးဝင္းထြဋ္ေအာင္+ ေဒၚသဥၨာဝင္း သားဘုန္းျပည့္စည္သူ မိသားစု(စကၤာပူ)$ 112 2.ကိုုသိန္းၿမင္႔၀င္း+မယမင္းစိုုး သား Raymond Win (စကၤာပူ) $ 100 3.ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ဦး +မခင္ေခ်ာစု၀င္းေမာင္(Europe) $56 
4.ေဒၚသင္းသင္းလြင္(စကၤာပူ)$56. 
5.ကိုေဇာ္လင္းေအာင္+ မဇင္မာထြန္း(စကၤာပူ) $50 
6.မသီသီရွိန္$100 
7.ကိုသန္းေဇာ္ဝင္း + မျမတ္သူဇာ(စကၤာပူ)$50 
8.မဆုျမတ္မိုမို (စကၤာပူ) $50 
9.ကိုဖုန္းလြင္+မလဲ့လဲ့ရွိန္း(စကၤာပူ)$100 
10.ကိုမ်ိဳးျမင္႔ေအာင္ + မစုမြန္ေဌး မိသားစု(စကၤာပူ) $100 
11.ကိုုေဇာ္မ်ိဳးထြဋ္+မသြယ္ဇင္ဦး(စကၤာပူ) $100 
12.ကိုပိုင္ျပည္႔ကို + မျမတ္စုလွိဳ င္ (စကၤာပူ) $50. 
13.ကိုုရဲမင္းသန္း+မေနႏြယ္၀င္း $50 
14.ကိုုအံံ႔ထူးနိုုင္+မနွင္းယုုလြင္ $562. 
15.Nydia Chuah(Singapore) $200. 
16.Ong Soon Hup(Singapore) $200 
17.ကိုသန္းလင္းထိုက္ -မငယ္ငယ္စိုး မိသားစု(စကၤာပူ) $50 
18.ကိုဝ႑ + မဝတ္ရည္ျဖိဳး (စကၤာပူ) $100 
19.မမာမာ(စကၤာပူ)$100 
20.THADARMOESWE DONATION GROUP (Singapore & Myanmar) $100 21.ကိုမ်ိဳးမင္း၀င္+မေအးျမတ္သီတာေအာင္ (စကၤာပူ)$50 
22.ကိုသန္းေက်ာ္ေဇာ + မပန္းျမတ္ျမတ္(စကၤာပူ)$50 
23.မဇာဇာေအာင္ (စကၤာပူ)$50 
24. မေအးေအးခိုင္ (စကၤာပူ)$50 
25.Ms Khoo Ah Khin(Singapore)$50

Zin Myat Soe (ဂ်ပန္) မွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေသာစာရင္း-
××××××××××××××××××××××××××××
ပထမအၾကိမ္ အလွဴရွင္စာရင္း
××××××××××××××××××××
၁၊၊ မမ်ိဳးေလး - ယန္း ၁၀၀၀၀
၂၊၊ ကိုလင္းထက္ေအာင္+မခင္ဖူးေဝ -ယန္း ၁၀၀၀၀
၃၊၊ ေစတနာရွင္မိသားစု -ယန္း ၁၀၀၀၀
၄၊၊ မဝါဝါထြန္း - ယန္း ၅၀၀၀
၅၊၊ကိုေက်ာ္ျဖိဳးနိုင္+မနွင္းလြင္စိုး- ယန္း ၅၀၀၀
၆၊၊ မပိုးပြင့္ျဖဴ ယန္း- ၅၀၀၀
၇၊၊နန္းဝတ္ရည္ေအာင္- ယန္း၅၀၀၀
၈၊၊ဦးေအာင္မင္း+ေဒၚၾကည္ၾကည္ေမာ္ -ယန္း၅၀၀၀
၉၊၊မေကေကခိုင္- ယန္း၁၅၀၀
၁၀၊၊မသင္းသင္းနိုင္ - ၁သိန္း.
------------------------------------------------------------
(၃.၈.၂၀၁၅)ပထမအၾကိမ္ လႊဲေငြစုစုေပါင္း- (၇သိန္း)က်ပ္
-------------------------------------------------------------
ဒုတိယအၾကိမ္ အလွဴရွင္စာရင္း
××××××××××××××××××××
၁၊၊ကိုေဇမင္းထြန္း ယန္း ၁၀၀၀၀
၂၊၊ကိုဆန္နီ+မေႏြေႏြလင္း ယန္း ၂၀၀၀၀
၃၊၊မနိုင္နိုင္ေမာ္ ယန္း ၅၀၀၀
၄၊၊ကိုယံလင္းထြန္း+မေအးသီတာမ်ိဳးေမာင္ သား လင္းမင္းျမတ္ေမာင္ ယန္း ၁၀၀၀၀
၅၊၊ဦးသန္းဝင္း ယန္း ၂၀၀၀
၆၊၊ကိုေဇယ်ာလင္း+မေႏြးေႏြးထက္ သား ဇြဲထက္လင္း လဏၤလင္း ယန္း ၃၀၀၀
၇၊၊ မေစာလွႏြယ္ ယန္း ၂၃၀၀၀
၈၊၊ကိုရဲမ်ိဳးသြင္ ယန္း ၃၀၀၀
၉၊၊金関さん ယန္း ၅၀၀၀
၁၀၊၊ကိုေက်ာ္ေဇယ်+မဇင္သူထက္ ယန္း ၅၀၀၀
၁၁၊၊ကိုေနေဇာ္လတ္+မျမေကသြယ္ သား သူရိန္သစ္ ဆန္းသုခေဇာ္ ယန္း ၅၀၀၀
၁၂၊၊ကိုေအာင္တင္ဦး+မေဆြမူေအာင္ သမီးေလး မခင္ေမေအာင္ သားငယ္ ေမာင္သစ္မင္းသာ ယန္း ၁၀၀၀၀. ၁၃၊၊ကိုေကာင္းျမတ္+မနန္းခမ္းကင္း သမီးေလး နန္းေဟမာန္ေအးျမတ္ ယန္း၅၀၀၀
၁၄၊၊ကိုစိုင္းစံပ ယန္း ၅၀၀၀
၁၅၊၊ကိုသန္းစိုးေအာင္+မနီလာေအာင္ သား ေကာင္းသုတဥာဏ္ ယန္း ၅၀၀၀. ၁၆၊၊ ေစတနာရွင္မိသားစု ယန္း ၁၀၀၀
၁၇၊၊ ေစတနာရွင္မိသားစု ယန္း ၁၀၀၀၀
------------------------------------------------------------------------------
ဒုတိယအၾကိမ္ လက္ခံရရိွေငြ စုစုေပါင္း (ယန္း ၁၂၇၀၀) - ၁,၂၇၀,၀၀၀ က်ပ္
------------------------------------------------------------------------------
ထိုင္၀မ္ အလွဴရွင္မွတ္တမ္း-
×××××××××××××××
Ei Swe မွေကာက္ခံရရွိေငြ-၁၃,၅၀၀၀ က်ပ္ (ပထမအၾကိမ္)
**************************************
 1.Li Chuan Tsou (ထိုင္၀မ္) - ၃၅,၀၀၀ က်ပ္ 
2.ဦးေမာင္လွ+Yinmay Chan(ထိုင္၀မ္) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
3.Fongchu Lee(ထိုင္၀မ္) - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ 
 
Ei Swe မွေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္းႏွင့္ စာရင္း= 20590NT$ (ဒုတိယအၾကိမ္)
***********************************************
1.မႏၱေလးသဘာ၀ဓမၼရိပ္သာေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပညာေဇာတ
(ထိုင္၀မ္)ႏွင့္ တပည့္ဒါယကာ ဒါယကာမမ်ား - 300,000က်ပ္ (7800NT$)
2.ကိုမ်ိဳးေအာင္+မအိေဆြျမင့္ မိသားစု (ထိုင္၀မ္) - 30,000က်ပ္ (780NT$)
3.Annie Lee (ထိုင္၀မ္)- 20,000က်ပ္ (520NT$)
4.ဦးေမာင္လွ+Yinmay chan မိသားစု (ထိုင္၀မ္) - 10,000က်ပ္ (260NT$)
5.ဂူဂူး (ထိုင္၀မ္) - 100,000က်ပ္ (2650NT$)
6.ဦးၾကင္ဆိုင္+ေဒၚ၀ါ၀ါ သားေမာင္သန္႔စင္ဦး မိသားစု (ထိုင္၀မ္) - 30,000က်ပ္
(780NT$)
7.ဦးစန္းေမာင္ေမာင္ေလး+Carol Wang သား Kevin သမီး LuLu မိသားစု
(ထိုင္၀မ္) - 100,000က်ပ္ (2600NT$)
8.မႏၱေလးသဘာ၀ဓမၼရိပ္သာေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပညာေဇာတ
(ထိုင္၀မ္)ႏွင့္ တပည့္ဒါယကာ ဒါယကာမမ်ား - 100,000က်ပ္ (2600NT$)
9.မႏၱေလးသဘာ၀ဓမၼရိပ္သာေက်ာင္းမွ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ႕ - 100,000က်ပ္
(2600NT$)
Hnin Wut မွေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္းႏွင့္ စာရင္း=28700NT$
*****************************************************
10.ကိုေဇာ္နိုင္ထြန္း+မယုယုခိုင္ သား ေမာင္မင္းသန္႔ေကၽာ္ မိသားစု - 50,000က်ပ္
(1300NT$)
11.Dr.စိုးညဏ္ (ထိုင္၀မ္) - 120,000က်ပ္ (3120NT$)
12.ေဒၚခင္ေအးယု မိသားစု (ထို္င္၀မ္) - 40,000က်ပ္ (1040NT$)
13.ဦးစင္စိန္+ေဒၚမ်ိဳး မိသားစု (မိဘေမတၱာ အုတ္သဲေက်ာက္ဘိလပ္ေျမေရာင္း၀ယ္ေရး) - 115,000က်ပ္ (3000NT$)
14.ဦးဟိန္စံ+ေဒၚလွရင္ မိသားစု - 310,000က်ပ္ (8060NT$)
15.ကိုေကၽာ္၀င္း+မေအးစု မိသားစု - 100,000က်ပ္ (2600NT$)
16.楊進德 先生 (Taiwan) - 115,000က်ပ္ (3000NT$)
17.ကိုသက္နိုင္ဦး+Dr.ႏွင္းဝတ္ၾကည္ သား ေမာင္မင္းသစ္ထြန္း မိသားစု
(ထိုင္၀မ္) - 60,000က်ပ္ (1560NT$)
18.Huang Cheng Hsien+Lu Yun Ping and Daughters Huang Chu Jung ,
Huang Yu Ting (Taiwan) - 40,000က်ပ္ (1040NT$)
19.陳黃菊華 女士 - 3000NT$
20.巫憲忠+陳淑凌 - 1000NT$
Vivienne Pan မွေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္းႏွင့္ စာရင္း= 3900NT$
****************************************************
21.ကိုေဇာ္မင္းဦး+မခင္ခ်ိဴဝင္း မိသားစု (ထိုင္၀မ္) - 100,000က်ပ္ (2600NT$)
22.ကိုသိန္းေဆြ+မနန္းခမ္းဦး မိသားစု (ထိုင္၀မ္) - 50,000က်ပ္ (1300NT$)
Carol Wang မွေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္းႏွင့္ စာရင္း=10200NT$
****************************************************
23.羅桂香 - 500NT$
24.王麗麗 - 500NT$
25.蘇金鑽 - 500NT$
26.鐘玉青 - 200NT$
27.曹建生 - 500NT$
28.梅小女 - 500NT$
29.羅瑞德 - 500NT$
30.Mor Jocker Leo (သန္းနိူင္ဦး) - 1000NT$
31.Sine Ngal (ငယ္ငယ္) - 1000NT$
32.ကိုစည္သူ+မပံု႕ပံု႕ သား-သားစည္သူ မိသားစု - 1000NT$
33.အားဟိုင္ - 1000NT$
34.ကိုျဖိဳးႏွင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ား - 3000NT$
高成芬 မွေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္းႏွင့္ စာရင္း= 27800NT$
***********************************************
35.吳錫仁+吳麗珠 မိသားစု - 2600NT$
36.Four Sisters အဖြဲ႔ - 5200NT$
37.張鴻琴 မိသားစု - 1300NT$
38.張國琴 မိသားစု - 1300NT$
39.楊順在 မိသားစု - 1300NT$
40.尹秀妍 မိသားစု - 1300NT$
41.周興龍 မိသားစု - 2600NT$
42.林國棟+秦雅燕 မိသားစု - 1300NT$
43.趙天壽+မခင္ခင္ၾကည္ မိသားစု - 2600NT$
44.林文山+ေဒၚသင္းသင္းမာ မိသားစု - 2600NT$
45.王定雲 - 1300NT$
46.ဦးေက်ာ္ေဌး+ေဒၚတင္တင္ဝင္း(高成芬)မိသားစု - 2600NT$
47.ေဒၚတင္တင္မိုးမိသားစု - 500NT$
48.မသန္းသန္းစိန္ ေမာင္ႏွမတစု - 1300NT$
Fongchu Lee မွေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္းႏွင့္ စာရင္း= 7800NT$
************************************************
49.Denny Hou+Vicky Chu မိသားစု - 2600NT$
50.Hou Lydia 侯香美 မိသားစု - 2600NT$
51.Tsou hui hsia 鄒慧霞 - 2600 NT$
Kyue Lay မွေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္းႏွင့္ စာရင္း = 26600NT$
************************************************
52.ကို၀င္းလွိဳင္ - 2000NT$
53.ကိုေအာင္နိုင္ - 2000NT$
54.ကိုၾကဴးေလး - 1000NT$
55.ကိုထြန္း - 1000NT$
56.ကိုပိုင္ - 1000NT$
57.အေမ့ေမတၱာညီအမ - 1500NT$
58.ေရွာင္မာ - 1000NT$
59.အကြမ္း - 200NT$
60.တရုတ္ၾကီး - 200NT$
61.Eကာဖီး သူေဠး - 500NT$
62.ေျပာင္ၾကီး - 200NT$
63.ကိုလွဟန္ - 500NT$
64.ကိုေကၽာ္ - 200NT$
65.ကိုခ်န္လွိဳင္ - 500NT$
66.ကိုဆင္ၾကီး - 1000NT$
67.ကိုသန္းလင္း မိသားစု - 1000NT$
68.ကိုတင္ေအာင္ - 1000NT$
69.ကိုလွေရႊ - 500NT$
70.ကိုေကၽာ္ေကၽာ္ - 500NT$
71.အန္ကယ္ၾကီး - 500NT$
72.ခ်င္း - 500NT$
73.မခင္ျမိဳင္ - 500NT$
74.အမည္မသိ - 500NT$
75.ကိုနိုင္၀င္း - 500NT$
76.ေဒၚသန္းဦး - 1000NT$
77.ကိုျငိမ္းခ်မ္း - 500NT$
78.ကိုေကၽာ္ေကၽာ္ - 1000NT$
79.ကိုေမာင္ၾကီး - 300NT$
80.ကိုေနာင္ေနာင္ - 300NT$
81.အခၽြမ္ Boss - 2600NT$
82.ကိုေထြး - 1000NT$
83.အကၽိျပံဳးရီ - 1600NT$
(ထိုင္၀မ္ဒီပဓမၼေဒသနာ ျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႕) Ko Too
မွေကာက္ခံရရွိေငြစုစုေပါင္းႏွင့္ စာရင္း= 83400NT$
*************************************
84.Dr.ေမာင္ေမာင္၀င္း မိသားစု - 15000NT$
85.ကိုေအာင္ေကၽာ္လင္း မိသားစု - 6000NT$
86.ကိုေမာင္ေမာင္ဟန္ - 5000NT$
87.Sai Mook Hsam+Hsu Bao Bao - 3000NT$
88.ကိုသိန္း၀င္း - 3000NT$
89.Dr.စိုးေအာင္ - 3000NT$
90.陳羡花 - 3000NT$
91.Dr.သန္းသန္းေမ - 2000NT$
92.Dr.ခင္သန္းႏြဲ႕ - 2000NT$
93.Dr.မ်ိဳးျမတ္သူ - 2000NT$
94.ကိုသန္းလြင္ - 2000NT$
95.Dr.မီမီေအာင္ - 2000NT$
96.Dr.ေအးေအးေငြ -1500NT$
97.မစီ ႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ား - 1400NT$
98.ကိုတူး - 1100NT$
99.Dr.ရီရီစိန္ - 1000NT$
100.Dr.နီလာေအး - 1000NT$
101.Dr.ဆန္းဆန္းေ၀ - 1000NT$
102.မတင္ဇာျဖဴ - 1000NT$
103.မေအးေအးျမင့္ - 1000NT$
104.မျမျမေအး - 1000NT$
105.ကိုေဇာ္ေအာင္+မျမင့္ျမင့္သိန္း - 1000NT$
106.ကိုရီခင္ - 1000NT$
107.ကိုတင္ေအး+မအလိန္း မိသားစု - 1000NT$
108.ကိုစန္းယု၀င္း - 1000NT$
109.Albert Win Ko+Hsu Li Li - 1000NT$
110.許麗珍 蔡志聖 - 1000NT$
111.ေဒၚတင္တင္ရီ - 1000NT$
112.ကိုေဇာ္၀င္း+မစန္းစန္းလွ - 1000NT$
113.မေအးေအးလွ မိသားစု - 1000NT$
114.ဦးေမာင္ေမာင္+ေဒၚေမျမင့္ခင္ - 1000NT$
115.Dr.စႏၵာေအး (HongKong) - 1000NT$
116.ေဒၚကၽင္လွ ႏွင့္ မိသားစု - 1000NT$
117.ကိုအာလူး - 900NT$
118.အာခ်န္ - 600NT$
119.ကိုခင္ေမာင္ေအး - 500NT$
120.ကိုေကၽာ္ေကၽာ္+မေၾကးေၾကး (ေမာင္အားစန္း စားေသာက္ဆိုင္) - 500NT$
121.ကိုသီဟ - 500NT$
122.ကိုဟန္တင္ - 500NT$
123.ဦးဟိန္း - 500NT$
124.ကိုစိုးလြင္ - 500NT$
125.ကိုသိန္းေအး - 500NT$
126.မခင္ခင္ႏြဲ႕ - 500NT$
127.မစပယ္ - 500NT$
128.ေဒၚေငြၾကည္ - 500NT$
129.မ၀င္း၀င္းၾကဴ - 500NT$
130.ေဒၚ၀င္း၀င္းေဌး - 500NT$
131.ကိုေကၽာ္ေသာင္း+မ၀င္း၀င္းျမင့္ - 500NT$
132.ကိုေအာင္ျမင့္+မကၽင္ေငြ - 500NT$
133.ကိုျမင့္သိန္း - 500NT$
134.ကိုေဇာ္ၾကီး - 500NT$
135.ကိုတီတီး - 500NT$
136.မၾကဴ းၾကဴ း - 500NT$
137.မတင္တင္၀င္း - 500NT$
138.ဦးစင္ဟုတ္ - 500NT$
139.ေမာင္ေကာင္းထက္ေဇ - 500NT$
140.မေထြးလင္း - 300NT$
141.ကိုသိန္းျမင့္ - 300NT$
142.လိုက္စစ္လံု - 300NT$
143.ကိုေကၽာ္၀င္း - 300NT$
144.ကိုအာကာလူး မိသားစု - 200NT$
---------------------------------------------------------------
ဒုတိယအၾကိမ္ အလွဴေငြ စုစုေပါင္း - ( ၈,၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္) 20590NT$
--------------------------------------------------------------
 Ei Swe မွေကာက္ခံရရွိေငြ- ၂,၃၆၅,၀၀၀ က်ပ္ (တတိယအၾကိမ္)
**********************************************
Sis CarolWang ထံမွလက္ခံရရွိထားေသာအလွဴ ရွင္စာရင္း
==============================

1.林金蓮 - 1000NT$

2.林素女 - 1000NT$

3.林吳秀雄 - 500NT$

4.林吳靖 - 500NT$

5.詹兆浮 - 500NT$

6.蔡燈燈 - 500NT$

7.ေမာင္ေအာင္နိုင္ - 2000NT$

8.陳美蒂 မိသားစု - 500NT$

9.ကိုေအာင္ေဖဦး+မလဲ့လဲ့ေအး - 500NT$

10.ဦး၀င္းစိန္ မိသားစု - 1000NT$

11.ေမရင္း - 500NT$

Sis Helen Kao ထံမွလက္ခံရရွိထားေသာအလွဴ ရွင္စာရင္း
=====================================

1.ကိုေထြးသိန္း - 1000NT$

2.劉安偉 - 1600NT$

3.施小英 - 1000NT$

4.高先生 - 2000NT$

5.何眏緬 - 1300NT$

6.劉順吉 - 1300NT$

ကိုတူး (ထိုင္၀မ္ဒီပ ေထရ၀ါဒ ဓမၼေဒသနာျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႕)
ထံမွလက္ခံရရွိထားေသာအလွဴ ရွင္စာရင္း
=============================================

1.ဦးေကၽာ္ထြန္း+ေဒၚကၽင္စိန္ သားသမီးႏွင့္ေျမး မိသားစု - 10,000NT$

2.မေအးေအးျမင့္ - 6000NT$

3.吳素貞 - 5000NT$

4.張恩本 - 2000NT$

5.Dr.နီနီေအာင္- 2000NT$

6.陳蕥禎 - 2000NT$

7.方秀玉 - 2000NT$

8.李秀燕 - 2000NT$

9.黃福俊 - 1000NT$

10.陳潁蓁 - 1000NT$

11.ကိုေရႊလံုး - 1000NT$

12.ကိုညြန္႔နိုင္+Dr.ေဌးေဌးသန္း မိသားစု - 1000NT$

13.ဦးေရႊတင္ မိသားစု - 1000NT$

14.ကိုသန္းဦး+မေအမီ သမီးလံုးလံုး မိသားစု - 1000NT$

15.ကိုတူး - 1100NT$

16.ဦးေခ်ာ္ရွပ္ငြန္+ေဒၚကၽင္စိန္ ကိုေခ်ာ္ကာၾကည္ မိသားစု - 600NT$ 

17.ကိုအေကာက္+မေ၀ေ၀ျမင့္ - 500NT$ 
18.Dr.ေအာင္ထြန္း+Dr.ႏြယ္နီစိန္ - 500NT$ 
19.張麗華 - 1000NT$ 
20.陳鳳嬌 - 300NT$ 
21.ကြယ္လြန္သူ ဦးေအာင္ထိန္လင္း အားရည္စူးအလွဴ - 300NT$

Dr.ႏွင္း၀တ္ၾကည္ ထံမွလက္ခံရရွိေသာအလွဴ ရွင္စာရင္း
================================== 

1.羅桂香、呂學懋 (Taiwan) - 1000NT$ 
Ei Swe လက္ခံရရွိထားေသာအလွဴ ရွင္စာရင္း
============================ 

1.မိခင္ၾကီး ေဒၚတင္တင္မူ အားအမွဴ းထား၍
သမီး မေကသြယ္စိုး(ထုိင္၀မ္) - 1275NT$
------------------------------------------------
ေရေဘး အလွဴေငြ စုစုေပါင္း 2,365,000 က်ပ္

------------------------------------------------ 
(Ps.ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းေငြလႊဲျပီး ျဖစ္ပါေသာ္လည္း အလွဴရွင္စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေသးပါက Comment တြင္ေရးသားေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင္႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္ရွင္။)
------------------------------------------------------------------
စကၤာပူမွ အလွဴရွင္မ်ားေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ
×××××××××××××××××××××××××
မနွင္းယုယု၀င္း - $2536 +မစုငယ္၀င္း - Total 10714 = S$ 13250
(S$ 13250 × 890 = 1,1792,500 Kyats) = ၁၁,၇၉၂,၅၀၀ က်ပ္
(သိန္းတစ္ရာ႔တစ္ဆယ္႔ခုနွစ္သိန္း ကိုးေသာင္းနွစ္ေထာင္႔ငါးရာက်ပ္တိတိ)
-----------------------------------------------------------------
USA မွ အလွဴရွင္မ်ားေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ
××××××××××××××××××××××××
မဟန္စုယဥ္ နွင္႔ ဖေလာ္ရီဒါျမန္မာအလွဴရွင္မ်ား(USA)မွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္း - ၄,၀၇၄,၂၀၀ က်ပ္
(သိန္းေလးဆယ္နွင္႔ ခုနွစ္ေသာင္းေလးေထာင္႔နွစ္ရာက်ပ္တိတိ)
မေလးရွားမွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ
-----------------------------------------------------------------
မေလးရွားမွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ
×××××××××××××××


ဦးေအာင္သန္းညြန္႔ (မေလးရွား)မွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္း - ၇,၃၂၇,၀၀၀ က်ပ္
(ခုနွစ္ဆယ္႔ သံုးသိန္း နွစ္ေသာင္း ခုနွစ္ေထာင္က်ပ္တိတိ)
 ----------------------------------------------------------------
ထိုင္၀မ္မွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ
×××××××××××××××××

1.မအိေဆြျမင္႔ ၊ Dr.နွင္း၀တ္ၾကည္(ထိုင္၀မ္) မွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္း(ပထမအၾကိမ္)- ၁၃၅,၀၀၀ က်ပ္
2.မအိေဆြျမင္႔ ၊ Dr.နွင္း၀တ္ၾကည္(ထိုင္၀မ္) မွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္း(ဒုတိယအၾကိမ္) - ၈,၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ရွစ္ဆယ္႔နွစ္သိန္းက်ပ္တိတိ) (11/8/2015)
3.မအိေဆြျမင္႔ ၊ Dr.နွင္း၀တ္ၾကည္(ထိုင္၀မ္) မွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္း(တတိယအၾကိမ္)-၂,၃၆၅,၀၀၀ က်ပ္(28/8/2015)
----------------------------------------------------------
ထိုင္၀မ္မွ အလွဴေငြ စုစုေပါင္း = ၁၀,၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္
----------------------------------------------------------ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ေပးပို႔ လွဴဒါန္းေငြစုစုေပါင္း
×××××××××××××××××××××××××××
မဇင္ျမတ္စိုး(ဂ်ပန္) မွ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္း - (၁,၉၇၀,၀၀၀ က်ပ္)
(တစ္ဆယ္႔ကိုးသိန္း ခုနွစ္ေသာင္းက်ပ္တိတိ)
×××××××××××××××××××××××××××

လွဴဒါန္းျပီးအလွဴေငြ စုစုေပါင္း-
×××××××××××××××

1.ပထမအၾကိမ္ (ကိုမ်ိဳးၾကီး ပန္းပ်ိဳးသူ- မႏၱေလး) - ၂,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ေကာလင္း+ပြင္႔ျဖဴေရေဘး)
2.ဒုတိယအၾကိမ္(Dr.သန္းထြန္း-စစ္ကိုင္း)         - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (စစ္ကိုင္းတိုင္း-၀က္လက္ျမိဳ႔နယ္)
3.ကိုၾကီးနွင္႔ မိတ္ေဆြေမာင္နွမမ်ားအဖြဲ႔(ပြင္႔ျဖဴ)   - ၅,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ပြင္႔ျဖဴ +ေစတုတၱရာ)
4.ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးပရဟိတလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔- ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ရခိုင္ျပည္နယ္ -ေျမာက္ဦး)
Radana Moe
5.Future Youth (Ye Hein)                           - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ရခိုင္ျပည္နယ္-သံတြဲ )
6.ေရွးေရစက္ပရဟိတအဖြဲ႔(မႏၱေလး)Shin Mon   - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ေစတုတၱရာ/ပြင္႔ျဖဴ )
7.Heart to Heart Donation Group (Yp Phyo) - ၁,၀၅၃,၀၀၀ က်ပ္(ပြင္႔ျဖဴ / ဇလြန္ )
(ဆန္အိတ္ ၄၅ အိတ္အလွဴ × ၂၃,၄၀၀ က်ပ္)
8.Online ပရဟိတအဖြဲ႔ (Aung Soe Oo)           - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္
9.ကိုၾကီးနွင္႔ မိတ္ေဆြေမာင္နွမမ်ား(ဒုတိယအၾကိမ္)- ၅,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ဧရာ၀တီတိုင္း)
10.(၁၀ၾကိမ္)ေျမာက္အလွဴ (ကိုမ်ိဳးၾကီး ပန္းပ်ိဳးသူ )   - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (လက္ပန္းတန္း)
11.(၁၁ၾကိမ္)ေျမာက္အလွဴ (Dr.Nanda Win)       - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ဧရာ၀တီတိုင္း၊အဂၤပူ)
12.ကိုၾကီးနွင္႔ မိတ္ေဆြေမာင္နွမမ်ား(တတိယအၾကိမ္)- ၇,၃၂၇,၀၀၀ က်ပ္
(မေလးရွားမွ လွဴဒါန္းေငြမ်ားအားလံုး)
13.ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးပရဟိတလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔- ၁,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ခ်င္းျပည္နယ္)
Radana Moe
------------------------------------------------------------------------------------------------
ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ားအား လွဴဒါန္းျပီးေငြ စုစုေပါင္း = ၂၈,၃၈၀,၀၀၀ က်ပ္
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလွဴဒါန္းေငြမ်ား-
×××××××××××××××××××
14.ကိုၾကီးနွင္႔ မိတ္ေဆြေမာင္နွမမ်ားအဖြ႔ဲ       - ၃,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ဧရာ၀တီတိုင္း)(4/9/2015)
(တစ္အိမ္ေထာင္ ၃၀,၀၀၀ က်ပ္နွင္႔အိမ္ေထာင္စု၁၀၀ အတြက္လွဴဒါန္းပါသည္။)

15.ကိုမ်ိဳးၾကီး (ပန္းပ်ိဳးသူ) အဖြဲ႔                     - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ခ်င္းျပည္နယ္) (4/9/2015)
(တစ္အိမ္ေထာင္ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္နွင္႔အိမ္ေထာင္စု၁၀၀ အတြက္လွဴဒါန္းပါသည္။)

16.အြန္လိုင္းေလထန္ကုန္းအဖြဲ႔                   - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ဧရာ၀တီတိုင္း) (4/9/2015)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
(4/9/2015)ေန႔အထိ လွဴဒါန္းျပီးအလွဴေငြစုစုေပါင္း= ၃၂,၈၈၀,၀၀၀ က်ပ္
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 အလွဴေငြ လက္က်န္စာရင္း-
-----------------------------
 (28/9/2015)ေန႔အထိ လက္ခံရရိွေငြေပါင္း       = ၄၆,၄၂၅,၇၅၈ က်ပ္
(4/9/2015)ေန႔အထိ လွဴဒါန္းျပီးအလွဴေငြစုစုေပါင္း=၃၂,၈၈၀,၀၀၀ က်ပ္
---------------------------------------------------------------------------
လက္က်န္ အလွဴေငြ စုစုေပါင္း                         = ၁၃,၅၄၅,၇၅၈ က်ပ္
---------------------------------------------------------------------------

အလွဴရွင္မ်ားအားလံုးကို ေလးစားစြာ ေက်းဇူးတင္လ်ွက္-
၀ါ၀ါခိုင္မင္း(Ph- 09402777916)


ေမာင္နွမမ်ား

ဧည္႔သည္မ်ား-( Since 3rd / August /2008)